mandag 7. mars 2011

Innholdsrik dag med Rogalandsbenken.

Helge Rakstang i Braut Biotech viser og forklarer. Bent Høie følger nøye med. 

Rogalandsbenken må være et av de mest mangfoldige møbel som finnes i Norge. I dag har vi hatt fellesmøter i Stavanger. Og det er underlig å oppdage hvor hyggelige politiske motstandere blir når det ikke er journalister og talerstoler i nærheten.

Det kan også hende at frokosten hos biskop Erling Pettersen gjorde sitt til den gode oppførselen til Rogalandsbenken. Biskopen hadde bakt godt brød, og det var spennende å høre biskopen orientere om arbeidet i kirken. Det var selvsagt også interesse for å høre om den pågående konflikten mellom biskopen og de såkalte carissimi-prestene.

Av det jeg har lest om saken i pressen så er alle enige om at biskopen aksepterer at det er ulike syn om homofilt samliv. Det er bra, og slik må det være. Spørsmålet er om prester i den norske kirke kan nekte å delta i nattverdsfellesskap med sin egen biskop. Det virker for meg som om svaret på det spørsmålet er opplagt, men jeg skal overlate til kirken og den enkelte prest å svare på det. Selv nøyde jeg meg med å forsyne meg godt av biskopens hjemmelagde brød med rosiner i.

Resten av dagen var vi hos Lyse, og her hadde vi ogs åmøter med flere aktører som hadde bedt om møte med Rogalandsbenken. Blant annet Braut Biotech som presenterte deres teknologi for å rense forurensede masser.

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar