onsdag 25. mai 2011

Senterpartiet og landbruket.

Leserbrev fra meg og Arne Bergsvåg. Sendt til media i Rogaland 24.mai:

Ja til norsk matproduksjon.


Det har vært stort engasjement og mye debatt i forbindelse med årets jordbruksoppgjør. Det er bra, for dette er bokstavlig talt en debatt om hva vi skal leve av i fremtiden. Senterpartiet har store ambisjoner på vegne av norsk landbruk og matproduksjon. Våre meninger om landbrnukspolitikken går frem av vårt partiprogram og vedtak gjort på vårt landsmøte.

Vi er et parti som søker makt og jobber alltid for å samle flertall for mest mulig av vår politikk. Det er ingen tvil om at det ville vært langt mer behagelig for partiet å være protestparti i opposisjon. Vi er likevel sikre på at det på mange områder, inkludert landbrukspolitikken, er et gode at Senterpartiet tar ansvar i regjeringsposisjon. Nå har vi heller ikke registrert noe krav fra verken landbruket eller partiets medlemmer om en annen strategi. Vi er overbevist om at det ikke finnes noe annet politisk flertall som er i nærheten av å være like opptatt av nasjonal matproduksjon som dagens rødgrønne regjering.

Høyres ordfører i Bjerkreim har vist et engasjement i landbrukspolitikken blant annet gjennom et ordførerbrev til regjeringen. Det er positivt, men ordføreren burde heller ha sendt brevet til sin egen partileder eller partiets nestleder Bent Høie.

Vi finner grunn til å minne om hva som ble presentert som Høyres landbrukspolitikk i deres alternative budsjett: Partiet kutter kraftig i støtten til landbruket. For 2011 ville kuttet utgjort 36 000 per årsverk. For det andre har partiet foreslått å fjerne tollen på matvarer fra store landbrukseksportører som Argentina, Brasil og Sør-Afrika. For det tredje har partiet foreslått å øke momsen på mat.

Siden 2006 har faktisk Høyre i sine alternative budsjetter foreslått kutt i de fremforhandlede avtalene på over 10milliarder kroner. Dette omtaler partiet som en gradvis nedtrapping. Men før dette blir gjeldende politikk skal Høyre forhandle med et Fremskrittsparti som i 2011 foreslo et kutt i overføringene til landbruket på 70%.

Politikk handler om valg mellom ulike alternativer. Det vi har beskrevet her er alternativet til dagens politikk. Brevskriving fra en ordfører er fint, men det kan ikke kompensere for den raseringen av norsk landbruk som partiet hans, Høyre, vil komme til å stå for dersom de oppnår regjeringsmakt.

Vi forstår at forventningene er store i landbruket når Senterpartiet er i regjering. Vi har også bidratt til disse forventningene. Det har vært nødvendig for å komme så langt som vi har kommet. Og vi vil fortsette å jobbe videre med å øke inntektene og sikre nyrekruttering i landbruket. Det er viktig for bøndene, for næringsmiddelindustrien og alle som ønsker trygg norsk mat. Vi er ikke i tvil om at den jobben gjør vi best i et rødgrønt samarbeid.


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar