lørdag 11. mai 2013

Bort med kø, kork og kaos.

Stavanger-regionen sliter med bilkøer. Men først og fremst sliter regionen med manglende evne til å fatte avgjørelser. Som en av få storbyregioner har Stavanger både planer og penger til å komme i gang med byggingen.

Med Høyre i førersetet i både fylke og i kommunene skulle man tro at det struttet av gjennomføringskraft. Men spranget fra reklamen til virkelighet er dessverre stort. Og i mellomtiden sitter folk og næringsliv i kø, mens styrende politikerne drømmer om omkamp for å få metallhjul på kollektivløsningen. Til tross for at både fylkeskommune og stat har pekt på egne bussveger som den beste løsningen.

Nå har også Hareide og KrF gått inn for omkamp. Det betyr i praksis: 1. Tiden går og køene består. 2. Bompengesatsene blir høyere. 3. Andre viktige veiprosjekt i fylket kan bli utsatt.

Jeg mener en bussløsning, som er noe helt annet enn dagens busser, er den beste løsningen for å bli kvitt kø, kork og kaos. Den kan bygges ut raskere enn en bybane. Den kan tas i bruk fortløpende. Den er mer fleksibel. Den er billigere både i investering og drift.

Det er fullt mulig å bli kvitt det meste av kø, kork og kaos. Men da må ord omgjøres til handling.

Jeg registrerer at mange av de som jobbet for bybane ikke vil ha omkamp. Det er bra. Noen roper fortsatt høyt. Mitt engasjement er ikke hos dem. Mitt engasjement er hos dem som ønsker å komme seg raskt til og fra jobb. Og som mener at godt gjort er bedre enn godt sagt. Eller høyt ropt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar