tirsdag 7. september 2010

En utstrakt DLD-arm


Justisministeren kom i dag med en "utstrakt hånd" til ledelsen i Høyre i datalagringssaken. AP er villige til å forhandle for å gå ned mot direktivets minstekrav.

Selv med minimumsalternativet så vil datalagringsdirektivet være det største nye overvåkingsprosjektet vi noen gang har hatt i Norge. Og selv om man velger minimumsalternativet så vet vi ikke noe om hvordan direktivet vil utvikle seg fremover.

Det pekes på evalueringen av direktivet som nå pågår i EU. Det er ikke opplagt at det vil føre til en reduksjon av overvåkingen. Det er minst like sannsynlig at man vil sette i gang å tette hull. Det bør Høyre ta inn over seg når de nå skal vurdere Storbergets utstrakte hånd. Det kan like gjerne være en jernklo som venter på Høyre.

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar