søndag 12. juli 2015

Kommunereformen sporer av

Regjeringens kommunereform er et toppstyrt eliteprosjekt uten forankring i den norske demokratiske tradisjon. Samtidig er reformen preget av manglende tillit til og forståelse av vårt lokaldemokrati. 

FrP, H, KrF og V har lovet nye oppgaver til kommunene. Nå er den prosessen ferdig og resultatet er i all hovedsak at kommunene skal overta ansvaret for tannhelse. Det som skulle være en samfunnsreform er blitt en "Karius og Baktus reform" 

Linjen til regjeringen har vært at kommunesammenslåing skal skje på bakgrunn av "naboprat" mellom kommuner. Nå ser vi mange eksempler på at millioner av skattekroner brukes på slike "naboprater", eller byråkratiske utredninger som er det rette navnet. Jeg er langt fra trygg på at regjeringspartiene, KrF og Venstre ikke vil slå sammen kommuner med tvang. 

Det er også kritikkverdig at FrP, H, KrF og Venstre ikke vil stille krav om at innbyggerne skal få sagt sitt gjennom lokale folkeavstemminger. Opp i alt dette har regjeringen også gitt Fylkesmennene oppdrag om å være pådrivere for regjeringens sentraliserende og byråkratiserende kommunereform. Småkongene, eller Fylkesmennene, tar oppgaven med stor iver og gjerne på tvers av folkeviljen. 

Senterpartiet har tro på små oversiktlige enheter. Vi tror på lokaldemokratiet. Senterpartiet har flere ganger vært med på å slå sammen kommuner. Vi ønsker at eventuelle sammenslåinger skal komme fra lokale initiativ og ut fra lokale behov. Innbyggerne må få avgjøre spørsmålet i lokale folkeavstemminger. 

Senterpartiet sier klart nei til den ideologiske og statsdrevne kommuneprosessen som FrP, H, KrF og V nå står bak. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar