fredag 17. juni 2011

Talepunkter for en fest

På onsdag hadde Senterpartiet sommeravslutning på doktorgården på Lillestrøm. Det ble en god fest - som alltid må en si. For når den grønne pol i den rødgrønne alliansen møtes til festlig samvær så blir det alltid moro. Jeg var toastmaster - og som vanlig så valgte jeg å ha det litt moro på bekostning av vårt flotte korps med statssekretærer. Så jeg hadde utarbeidet talepunkter for å gjøre det litt enklere for statssekretærene å delta på festen. Her avsløres det interne notatet:

Til Senterpartiets statssekretærer:

Talepunkter i forbindelse med Senterpartiets sommeravslutning:

Hva saken gjelder:

Det er tradisjon for at det i slutten av hver stortingssesjon holdes en fest i partiet der partifolk samles for å markere at nok en stortingssesjon er over og at det snart er sommerferie. Det er derfor du nå i kveld befinner deg på ”doktorgården” i Lillestrøm.

Det er tanken at stemningen skal være litt løs og ledig. Avdelingen for koordinering i regjeringsapparatet har satt opp noen talepunkter slik at øvrige festdeltakere utenfor regjeringsapparatet får et mest mulig ensartet og samlet inntrykk av statssekretærkorpset.

Talepunkter:

Ved ankomst:

· Gi uttrykk for glede ved å bli invitert. For eksempel ved å si: - Jeg er så glad for å ha blitt invitert.

· Gi uttrykk for forventning til festen. For eksempel ved å si: - Jeg tror dette kommer til å bli en bra fest.

Under maten:

· Sørg for å snakke med festens øvrige deltakere. Gi positive inputs. For eksempel ved å si: - Vi vant valget i 2005. Vi ble gjenvalgt i 2009. Det er historisk. Og vi går til valg for å vinne i 2013.

· Sørg for å dyrke samholdet. Skryt av stortinget. Skryt av hovedorganisasjon. For eksempel ved å si: - Jeg vil gi skryt til den jobben dere gjør i Stortinget. Når dere skal skryte av hovedorganisasjonen kan dere si: - Jeg vil gi skryt til den jobben dere gjør i hovedorganisasjonen. (De vil nok selv bruke kortformen hovedorg.)

· Dersom dere kommer inn på politiske saker vil Avdelingen for koordinering i regjeringsapparatet anbefale dere å bruke tidligere tilsendte talepunkter. Egne vurderinger bør ikke forekomme.

Etter maten:

· Det er praksis at vi mingler litt med festens øvrige deltakere før vi tar drosje til ”sosialen” der statssekretærene fra de tre regjeringspartiene samles. Husk maksimalt en statssekretær per drosje. Alt annet kan gi inntrykk av folkelighet og svekke deres posisjon som nasjonens utvalgte folk.

· Husk å takke de øvrige festdeltakerne for kvelden. For eksempel ved å si: - Takk for i kveld.

Bakgrunnsinformasjon – må ikke refereres:

Partileder og parlamentarisk leder kommer til å holde en tale hver i løpet av kvelden. Sørg for at klappingen er myndig og rettferdig. Latteren må være dannet og virke engasjert. Slik vi øvde på under samlingen for politiske rådgivere og statssekretærer på Hamar tidligere i vår.

Lytt engasjert – og lov å ta med innspill i det videre politiske arbeidet. Ingen løfter eller realitetsdrøftelser av saker må forekomme.

Blogglisten

1 kommentar: