fredag 4. juni 2010

Krisetider

Vi har så mange kriser. Det er finanskrise, bankkrise, verftskrise, aksjekrise og krise i Lyn. Det er krise i barnevernet, krise i eldreomsorgen, krise i skolen og krise i helsevesenet. Veiene våre i er i krise. Jernbanen er i krise. Luftfarten er i krise.

Ingen kan passe på oss for det er jo politikrise og forsvarskrise. I tillegg sliter mange på det personlige plan med identitetskrise, trettiårskrise, førtiårskrise, ekteskapskrise, kvisekrise, singelkrise og pengekrise. Og andre har bare nakenkrise eller søvnkrise.

Til og med Store Norske Leksikon er i krise. På toppen av alt dette har vi Eurovisionskrise, fiskekrise, Madeleine-krise, filmkrise og ærfuglkrise.

Og så snakker noen om Norge som verdens beste land å bo i.

Har de ikke fått med seg at vi har finanskrise, bankkrise, verftskrise, aksjekrise, Lyn-krise, barnevernkrise, eldreomsorgkrise, skolekrise, helsevesenkrise, veikrise, jernbanekrise, luftfartkrise, politikrise, forsvarskrise, identitetskrise, trettiårskrise, førtiårskrise, ekteskapskrise, kvisekrise, singelkrise, pengekrise, nakenkrise, søvnkrise, Store Norske Leksikon-krise, Eurovisionkrise, fiskekrise, Madeleine-krise, filmkrise og ærfuglkrise?

Hvor mange kriser orker vi egentlig? Og hva er din favorittkrise?   

Blogglisten

1 kommentar: