tirsdag 9. desember 2014

Pelsdyr

Eg har no sett filmen "Pels". 

Den endrer ikkje mitt standpunkt om at me framleis skal ha ei pelsdyrnæring i Noreg. Eg er oppteken av å bygge mine standpunkt på fakta. Eit partsinnlegg filma, klyppa og produsert av pelsdyraktivistar er ikkje eit godt utgangspunkt for debatt. 

Eg meiner filmen ikkje gjev eit rett bilete av tilhøva på norske pelsdyrgarder. Eg er likevel samd med alt Ole Fjetland frå Mattilsynet seier om dei regelbrota som filmen viser. Det skal ikkje førekome og det viser at næringa framleis må jobbe med både haldningar og kunnskap. 

Eg har besøkt mange pelsdyrgarder og møtt mange som driv i næringa. Eg opplever at dei er særs medvitne på at dyra skal behandlast på ein skikkeleg måte. 

På måndag legg det offentlege utvalet som har sett nærare på pelsdyrnæringa fram si innstilling. Då vil me få eit fagleg grunnlag for vidare ein sakleg debatt. Eg ser fram til det. Den politiske situasjonen for pelsdyrnæringa er at FrP, H, Sp og KrF er for å ha ei pelsdyrnæring i Noreg. Eg håper at desse partia saman kan legge eit føreseieleg grunnlag for vidare pelsdyrhald i Noreg. 

Forstår eg folk som er sinte etter å ha sett filmen? Ja. Og hadde eg hatt tiltru til at det me fekk sjå var eit sannferdig bilete av norsk pelsdyrnæring ville det og påverka mitt syn. 

Eit døme på kor spekulativ filmen er: Utan nokon som helst dokumentasjon slår ein fast at dyrevelferda i Kina og Norden er på same nivå. Det vert for tynn suppe for meg. 

Eg ynskjer ikkje å ha noko sterkt syn på metodane som NRK har nytta, men eg trur det vil tene statskanalen om dei lar journalistar vera journalister. Så får aksjonistar vera aksjonistar. 

Eg vil oppmode dykk om å ta kontakt med ein pelsdyrbonde og be om å få koma på besøk. Eg trur det vil vera særs nyttig. Og sjølv om bonden då veit at du kjem så husk at det er umogleg å gå frå dårleg dyrevelferd til god dyrevelferd på ein dag eller to. 

  

6 kommentarer:

 1. Aktivisten har instruert og koreografert dyrene til å gnage på seg selv og andre. I tillegg er bøndene betalte skuespillere. Resten er filmtriks. Så jeg forstår kritikken din. Hva med litt empati for andre enn kjernevelgerne?

  SvarSlett
 2. Du skriver du er opptatt av å bygge dine standpunkt på fakta, likevel lukker du øynene når filming med skjult kamera viser at pelsdyroppdretterne ikke følger tiltakene de selv har innført, når de åpent innrømmer at de skriver en ting på papiret og gjør noe annet i virkeligheten, og når du ser hvor brutalt de behandler dyrene. Det er vanskelig å innse at sine "barn" gjør noe galt, men når det blir så tydelig vist må også du åpne øynene og innse at de du trodde du var på lag med har løyet også deg i opp i ansiktet. Tiden er inne for å slutte å klamre seg til håpet om at det bare er noen få råtne egg, dette er ikke representativt eller en annen grunn næringen og deres meget dyre PR-byråer klarer å komme opp med. Dette er pelsdyroppdrett i Norge nå, det er snakk om et unødvendig luksusprodukt og tiden er inne for å legge ned næringen.

  SvarSlett
 3. For det første er filmen laga av eit velrenommert dokumentarfilmselskap utan tilknyting til dyrevernmiljø. Rett nok er regissør og infiltratør med i dyreverngrupper, men med både eit seriøst filmselskap og NRK som "kundar" held nok materialet høg kvalitet til subjektiv dokumentar å vere.

  100% objektivt er det sjølvsagt ikkje, men det er overhovudet ikkje nødvendig. Det filmen viser, uansett kva ein måtte seie om klippinga, er nemleg systematisk mishandling av dyr og regelbrot på gardar som er utvalde av rekrutteringsansvarleg i Pelsdyralslaget. Det burde bety at dei høyrer til den seriøse delen av næringa, og at scener og kommentarar/haldningar som dei filmen viser aldri skal skje.

  Eg tvilar på at dette er representativt for absolutt heile næringa, men eg tvilar minst like mykje på at dette er dei einaste døma på slik drift. Og korvidt dette representerer næringa eller ikkje er uansett ikkje interessant, for sjølv om dette skulle vere såkalla rotne eple i bransjen, så er faktum at Pelsdyralslaget har lova i mange år at desse skal lukast ut. Når ein kan gjere slike opptak på 7 av 14 gardar plukka ut av næringa sjølv er det openbart at jobben ikkje på langt nær har lukkast. Den har knapt byrja. Og ei næring som etter over fem år med jamlege avsløringar, nyheitsoppslag og lovnadar knapt har byrja oppryddinga er ikkje ei næring som fortener å overleve.

  SvarSlett
  Svar
  1. Nå lurer jeg bare litt på et par ting ja det var 7 av 14 men hvor mange pelsdyrgårder er det i Norge ?

   I tillegg bør du stille deg spørsmål om hvor mange skadde dyr du så og hvor mange er dette i forhold til antall pelsdyr total ?

   Så må du også huske at målet er ikke å forbedre men å forby og hvilke andre dyrehold er man i mot ? Der kan faktisk hjemmesiden til Noah gi deg svar for der står det hva de ønsker at vi kan bruke dyr til .

   så har vi jo det "Velrenomerte" dokumentskaperne og ja hvordan står det til med økonomien og hvor mye tjente de på å lage dokumentaren . Med det jeg vet er det jo ikke et selskap i millionklassen noe dette regnskapet her forteller

   http://www.proff.no/selskap/piraya-film-as/stavanger/-/Z0HLZV8L/

   Nå kan du jo se om du finner svarene og kanskje du og andre burde se litt nærmere på de som ønsker pelsdyrnæringen død og begravet .

   og ja kanskje du kan komme med forslag på hvordan vi skal dekke opp kostnaden ved en nedleggelse og er dette god nok dokumentasjon til å rettferdigjøre en slik pengebruk

   http://www.t-a.no/nyheter/article10433515.ece

   Så til slutt vil jeg si at jeg ikke er tilknyttet landbruket men er en bygutt som har sett , lest og lært om næringen og ikke minst om "dyrevernere" og metodene de bruker og ja jeg støtter pelsdyrnæringen med grunnlag i det jeg har lært de 12 årene jeg har deltat i debatten

   Slett
  2. Det som er skremmende under denne debatten er metodebruken, Frank hadde ett mål med denne filmen og det var å sverte næringens omdømme, og da sier det seg selv att denne filmen ikke ville ha annet en syke og skadde dyr, og når ekstreme dyrevernere skall bli talsmenn for en hel næring og dem som styrer dette landet her gjør dem til talsmenn for de, virker for meg helt ufattelig. Nrk gjør filming med skjult kamera til et helt legalt middel får å avsløre brudd på dyrevelferdslåven er vell langt over det som er tillat, tror kanskje datatilsynet bør se på denne saken. Og til dere politikere som dømmer pelsdyr næringen etter denne filmen som hadde et mål for øyet SKAFF DERE EN ANNEN JOBB eller er stolen på stortinget så mye vert at dere er villig til å ofre en hel næring for den. Vill til slutt oppfordre stortinget til å avskaffe tv lisensen, for makan til offentlig mobbing gjennom flere år av en lovlig næring i Norge har vell aldrig skjedd, der det er helt tydelig hvilket stanpunkt nrk har.

   Slett
  3. Det som er skremmende med ditt svar (anonym kl 06.55) er at det er metodebruken du reagerer mest på. Ja, metodebruken er omstridt, men i følge vær varsom-plakaten kan skjult kamera brukes når det er den eneste måten man kan få fram informasjon på. Disse oppdretterne ville aldri sagt disse tingene hvis NRK hadde kommet med åpent kamera. Eller som den ene farmeren sier når han slenger minken inn i avlivingsboksen raskt "sånn hadde vi ikke gjort det hvis Mattilsynet hadde vært her". Det som er skremmende her er hvordan dyrene har det på pelsfarmene. At rever henger etter nakketang mens de blir inseminert, og i tillegg settes på en kveletang for at de skal stå i ro. At pelsdyroppdretterne så åpent gjør noe helt annet "på papiret" enn i virkeligheten. Det er det som er skremmende, og det er der debatten ligger. Men pelsdyrnæringen gjør som de alltid har gjort, prøver desperat på å få debatten bort fra hvor forferdelig dyrene har det og heller over på at metodebruken er omstridt og at dette liksom bare gjelder noen få råtne epler.

   Slett