lørdag 13. desember 2014

Plastposeavgiften - en komedie fra FrP.

Regjeringen og KrF/V er blitt enige om at det skal innføres en plastposeavgift neste år. Det er et dårlig forslag, som kun burde finnes i alternative budsjetter. 

Hvorfor mener jeg det? Når partiene i opposisjon skal lage sine alternative budsjetter så er det krevende å finne inndekning. I motsetning til Regjeringen sitter man ikke med detaljkunnskap om hva man kan kutte i for å få budsjettet til å gå opp. Derfor er det en generell aksept for at man legget inn litt "harrypenger" for å få budsjettet til å gå opp. Det gjorde KrF og Venstre. 

Ut fra det jeg kjenner til fra budsjettprosessen under den forrige regjeringen så startet man alltid med at departementene laget en meny over hva som kan kuttes om man må. Denne listen får ikke stortinget se - og for å kompensere for det så bruker man harrypenger. Det må være et krav om at harrypengene er realistiske. Det gjorde KrF og V og nå er den en realitet. 

Senterpartiet har også en plastposeavgift i sitt alternative budsjett. Denne har i motsetning til det som ligger i budsjettet til flertallet en miljødifferensiering og vi foreslår, i motsetning til flertallspartiene, heller ikke avgift på papirposer. 

Det er sagt at poseavgiften som flertallet går inn for er en ren fiskal avgift. Det vil si en avgift som kun har til formål å skaffe penger i kassen. Jeg har prøvd å finne ut hvor lenge det er siden sist gang det ble innført en fiskal avgift i Norge. Det har jeg ikke funnet ut. 

Det oppsiktsvekkende er at det skjer mens Frp styrer landet og har avgiftsministeren. Per Sandberg har på radio bekreftet at det var han og Frp som tok forslaget inn i forhandlingsrommet. Når man kan innføre avgift på plastposer kun for å skaffe penger så åpner det for å innføre avgift på det meste. 

Hva blir det neste? "skoavgift", "brilleavgift", "avgift på poser under øynene" eller "skitrekk-avgift". 

Det kommer til å bli svært underholdende å følge med på den kommende prosessen med poseavgiften. Det kommer til å bli avgrensningsproblem, byråkrati og kontrollbehov. 

[korrigert: mulig bruken av begrepet "harrypenger" er brukt litt feilaktig om plastposeavgiften. Det er nok rettere i de tilfeller det er urealistisk å hente ut beløpet. F. eks. som når FrP la inn kutt på rettighetsposter uten å endre regelverket.]


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar