mandag 7. mai 2012

E18/E39

I dag har det vært arrangert et fellesmøte mellom representanter fra fylkene Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark om hvordan vi skal få til en skikkelig E39/E18 mellom Stavanger - Oslo. Fylkeskommunene på strekningen var med på møtet.


Det ble en god diskusjon - og selv om det er mange ting partiene er uenige om så er det et engasjement for å få til en vei som gjør at varer og folk kommer frem året rundt og at dødstallene går ned. Det ble vedtatt en felles uttale: (SV og Venstre var ikke tilstede)

Uttalelse fra felles benkemøte mellom Telemarksbenken, Agderbenken og Rogalandsbenken om E18/E39:


Veien mellom Oslo-Kristiansand-Stavanger binder sammen det største sammenhengende befolkningsområdet i Norge. Rundt halvparten av Norges befolkning bor i denne regionen, og det er også her veksten er sterkest. Ca ¾ av denne transportkorridoren går gjennom fylkene Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland.

Modernisering og oppgradering av E18 og E39 på denne transportkorridoren er nødvendig for å sikre velfungerende bo og arbeidsmarkedsregioner i landsdelen, som igjen gir bedre levekår. Utbyggingen av E18/E39 kan også bidra til viktig avlastning av presstendensene i Oslo-regionen.

Stortingsrepresentantene fra de 4 fylkene, sammen med fylkeskommunene og næringslivet, ønsker å støtte opp om de utbyggingsplanene som foreligger for E18/E39 Oslo-Stavanger og sørge for at denne viktige transportkorridoren blir utbygd slik at hele veistrekningen raskest mulig fremstår trafikksikker, effektiv og fremtidsrettet.

De 4 fylkene har som mål å støtte hverandre i arbeidet med å få realisert utbyggingen av Stavanger-Oslo som 4-felts vei. Planlegging og nybygging må hensyn ta dette!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar