fredag 16. desember 2011

La velgerne få bestemme

I dag blir det slått opp i media at Oslo Ap vil endre valgloven. De mener at velgerne har gitt bystyregruppen deres en sammensetning som ikke er representativ. Bakgrunnen er at svært mange innvandrere er krysset oppover på listene.

Det konkrete forslaget fra Ap er ikke til å bli opprørt over. De vil, i følge oppslaget i VG, øke muligheten for partiene til å gi kandidater stemmetillegg. I dag kan man gi stemmetillegg (forhåndskummulere) ti kandidater (når det skal velges over 55 kandidater). Jeg mener at dagens ordning gir partiene mer enn nok innflytelse.

Når noen velger å bruke sin rett til å endre på listene og andre velger å ikke gjøre det, så er ikke løsningen å redusere de aktive velgernes innflytelse. Oslo Ap bør heller sette innsatsen for å få flere av sine velgere til å bruke sin mulighet til å påvirke listen. Og det er jo sånn at alle som er satt på listen er funnet egnet av partiet til å representere partiet.

Men for all del. Jeg har også dager da jeg tenker at livet og demokratiet hadde vært enklere uten disse velgerne :)

1 kommentar: