søndag 12. desember 2010

Slutt på NAV overvåking.

Regjeringen har lagt frem en proposisjon til stortinget som heter 49 L (2010-2011). Her står det mye rart om datalagring, personvern og politiet. Proposisjonen heter "Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett). Loven burde hatt kortnavnet: "kjekt å ha".

Men i denne denne proposisjonen så står det noe viktig på side 117, og som ikke har noe med datalagringsdirektivet å gjøre: ....."Det er således på det rene at NAV ikke skal ha adgang til å innhente trafikkdata."

Det er med andre ord slutt på at NAV skal kunne opptre som et overpoliti og kunne overvåke norske trygdebrukere i  større omfang enn det politiet har lov til. En adgang stortinget har gitt dem uten at jeg finner ordet trafikkdata nevnt en eneste gang i de dokumenter som stortinget har hatt til behandling.

Jeg antar at vi nokså raskt får en lovsak til stortinget om dette. Og frem til denne er på plass så gjelder instruksen fra departementet til NAV om å ikke bruke adgangen til å overvåke trafikkdata.

Det er svært gledelig at vi så raskt har fått ryddet opp i denne totalt uholdbare situasjonen. NAV har ingenting med å kartlegge hvem landets trygdemottakere kommuniserer med. (Nei selvsagt tror jeg ikke NAV leter opp sensitiv personinformasjon for moro skyld - det er heller ikke poenget. Poenget er at de har hatt lovhjemmel  til dette og det henger ikke på greip (juss: forholdsmessighetsvurdering))

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar