torsdag 16. desember 2010

Flexjobs - alternativ til trygd.

På studieturer blir det alltid tid til shopping - eller å lese prp. 49L dld på handlesenter. 

På mandag og tirsdag var jeg og min rådgiver i København for å lære mer om den danske ordningen med flexjob. Vi besøkte både selskaper og myndigheter for å få en vurdering av tiltaket. 

I korte trekk går det ut på at det offentlige finansierer en del av lønnen til folk som ellers ikke kunne ha vært i arbeid. Konklusjonen etter besøket var at fleksjob er en grunnleggende god ide, men den danske ordningen er for attraktiv både for arbeidsgiver og for arbeidstaker. 

Den danske regjeringen har derfor foreslått innskjerpelser i ordningen, men disse blir nok først vedtatt etter neste valg. (høsten 2011).

Mitt mål er å få på plass en norsk ordning med lønnstilskudd - som er videre enn den vi har i Norge i dag - men langt mer målrettet enn den danskene nå sliter med. 

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar