tirsdag 23. november 2010

Hvor skjedde feilen?

Flere har tatt kontakt med meg og spurt litt rundt om det likevel ikke var slik at det var prp. 54 L som endret rettstilstanden slik at Nav fikk blankofullmakt til å hente ut trafikkdata om borgerne.

Til det er svaret slik jeg ser det nokså opplagt: Jo - det var prp. 54 L. som gjorde det. Temaet ble også behandlet i Ot. prp. 76 i forrige periode, men da hadde Navs tilgang en generell begrensning av reglene i tvisteloven. Etter prp. 54 er det bare bestemmelsene i tvistelovens §§ 22-8 og 22-9 som begrenser Navs tilgang. Med andre ord: Kravet om godkjenning fra Post og teletilsynet for utlevering av trafikkdata ble fjernet i prp. 54 L. En slik forståelse deles også av Post og teletilsynet i deres brev til samferdselsdepartementet av 09.11.10.

Noen hevder at vi sitter i Stortinget og sover - det er ikke tilfelle. Men vi har ikke ansvaret for å utrede sakene. Det skal gjøres i de dokumenter som legges frem for Stortinget.

Bli derfor ikke forvirret om både jeg og Robert Eriksson var saksordførere for saken. Det er nemlig to forskjellige saker om det samme tema. Fortsatt forvirret?

Da skal du være glad for at Nav er instruert om å ikke bruke hjemmelen mer til å innhente trafikkdata. Og vi vil få en full runde med personvern og trafikkdata når vi skal behandle EUs datalagringsdirektiv, som i følge utenriksministerens redegjørelse i Stortingets europautvalg kan ventes før jul. Saken med Nav viser bare hvor vanvittig tanken bak EUs datalagringsdirektiv er - og at det vil skli ut. For husk: Veien til DDR-staten er brolagt med gode hensikter.  

Blogglisten

5 kommentarer:

 1. ... men det eg syns er rarare er det faktum at eit privat firma, Simonsen advokatfirma, også har fått lov til å spionera. Dette har fått tilnærma null merksemd i pressa. Kva skjer?

  SvarSlett
 2. Ja - kva skjer. Eg vonar me greier å løfte også den saken når me skal behandle datalagringsdirektivet.

  Privatetterforskning av den arten bør det kun være Varg Veum som får lov til!

  SvarSlett
 3. Sentrumskonsersvativ24. november 2010 kl. 00:01

  I Aktuelt i går hevdet Trine Skei Grande at Venstre stemte imot de aktuelle lovendringene, men ifølge referatet var vedtaket enstemmig. Kan Grande ha siktet til noe annet, og vet Pollestad i så fall hva?

  SvarSlett
 4. Geir,

  Jeg tror det er mye unøyaktig på ferde her. Slik jeg forstår det, er det dette som ble endret i 2009:

  1. Taushetsplikten ble opphevet i de tilfeller NAV ønsket tilgang til data
  2. NAV fikk lov til å be om data om ikke-klienter

  Dette betyr likevel ikke at NAV kan bare gå forsyne seg akkurat som de vil. De må fremdeles be om det fra teleoperatørene. Hvis teleoperatør nekter, må de gå via retten (tvisteloven) eller politiet for å få det utlevert.

  Akkurat som Simonsen fikk PT til å oppheve taushetsplikten, og fikk medhold i retten vha. tvisteloven til å få hente ut trafikkdata.

  Det er en grunn til at Simonsen fikk medhold av Høyesterett - de hadde krav på trafikkdataene pga. at det forelå skjellig grunn til mistanke om straffbart forhold. Bevissikring gjennom tvisteloven tilsier da at de skal få sikret bevis som kan være av betydning for saken.

  Så det eneste jeg kan se som er kritikkverdig her, er at NAV ikke lenger trenger å be PT oppheve taushetsplikten før de går og ber om data fra teleoperatører.

  Fremstillingen her og i mediene om at NAV kan bare ta seg til rette og "hente ut" trafikkdata om hvem som helst er tendensiøst vrøvl.

  SvarSlett
 5. George:

  Jeg er ikke enig i deg i det du skriver. Jeg vil også minne om at vi har et betydelig antall teleselskaper som sitter på informasjon - og deres skepsis til å utlevere er ingen skranke mot Navs adgang.

  Saken med Simonsen er jeg også sterk motstander av. Jeg mener vi må endre loven her.

  SvarSlett