torsdag 2. desember 2010

Pressen må på banen i kampen mot DLD

Noen kritiserer pressen for å ikke skrive nok om datalagringsdirektivet. Jeg mener det ikke er grunnlag for en slik kritikk. Det har vært mye omtale og den vil nok bli brdt omtalt når regjeringen kommer med sitt forslag. (som er varslet før jul.) Da vil i tillegg det politiske spillet gi saken en ekstra dimmensjon.

Jeg vil likevel bemerke at pressen selv er for passive i saken. Datalagringsdirektivet utfordrer kildevernet. Det går klart frem av høringsuttalelsen til både Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og NRK.  (Alle høringsdokumenter finnes her)

Jeg registrerer at mange aviser på lederplass har gått mot direktivet. Jeg savner likevel et større engasjement fra journaliststanden i saken. Dere sier klart i høringsuttalelsene at et av deres viktigste "rammevilkår" er truet. Da må dere komme på banen og ta den politiske kampen. Dere må ikke begrense dere til å omtale, referere og kommentere saken - dere må ut og sloss for en grunnleggende rettighet for pressefriheten.

Er det frykten for å beskyldninger om at dere er navlebeskuende som hindrer redaktører og journalister fra å ta opp kampen? Resultatet av deres passivitet er at denne viktige siden av saken ikke er blitt godt nok belyst i det offentlige ordskiftet.

Jeg vil derfor utfordre landets journalister og  redaktører til å nå ta opp kampen mot innføring av dette overvåkingsregimet. Skal vi fortsatt ha en fri og uavhengig presse så må kildene deres vernes - og den siden av saken kan ingen bedre enn dere.

Blogglisten

1 kommentar:

  1. Det har vært en del innspill i aviser og blogger, men på TV har det vært helt stille? Hvor er nyhetsinnslagene og debattene? De trengs, nå som regjeringen har hast med DLD før jul.

    SvarSlett