fredag 2. mai 2014

Bompengekutt er mest snikksnakk!

FrP hadde i dag en "kjempenyhet" om bompenger på landsmøtet. Det skal innføres en rentekompensasjonsordning for å betale renter på lån på statlige veiprosjekter. 

Her er mine refleksjoner ut fra den beskrivelsen Siv Jensen ga i dag: 

- Mer penger til vei er bra! (Merk deg det Solvik-Olsen) 

- Blir svært byråkratisk. Veien bygges. Staten betaler en del av veien. Resten finansieres med et lån i Kommunalbanken. Staten eier Kommunalbanken. Kommunalbanken krever renter. Rentene betales av bompengeselskapet. Staten betaler penger tilsvarende rentene til bompengeselskapet. 

- Når det blir billigere å lånefinansiere veiprosjekter så er det grunn til å tro at vi får flere prosjekter. Så ordningen kan gi mer vei, men også flere bomstasjoner. Rett og slett fordi det blir enklere å få regnestykkene til å henge sammen fordi skattebetalerne overtar en del av regningen.  

- Pengene som går til rentekompensasjon kunne ha gått direkte til å øke den statlige andelen i prosjektet. Det ville gjort at bompengeselskapene ikke måtte låne så mye og rentekostnadene hadde reelt sett gått ned. Med rentekompensasjon går ikke rentekostnaden ned, den flyttes fra bilistene til skattebetalerne. 

- Når staten gjør det gratis å låne penger så er det en konstruksjon for å flytte penger unna handlingsregelen. (Lever jeg godt med) 

Oppsummert: Det vil kunne gi mer vei. Det vil gi flere bomstasjoner. Ikke billigere veiprosjekter. Mer byråkrati. 

(Så her blir det ingen ekstra penger til å dekke kostnadene som økte FrP-dieselavgifter har påført veiprosjektene.)1 kommentar:

  1. Jens Pettersen3. mai 2014 kl. 14:49

    Problemet med planen er at bomstasjonene nå kan rives tidligere, og at såpass mye penger er spart på bomstasjonene som ellers ville gått til innkreving, at staten kunne bli fristet til å bygge flere bomstasjoner enn de ellers ville gjort?

    Jeg synes dette er et gøyalt resonnement. Tilsvarende, hvis noen skal kjøpe en båt, og kjøper en billig og effektivt båt, er dette negativt - FOR DET KAN JO HENDE AT INNSPARINGEN BETYR AT DE KJØPER EN EKSTRA BÅT DE IKKE TRENGER OG DERFOR TAR ET DÅRLIG VALG SOM ENDER MED Å KOSTE MER!

    Vet ikke helt hva man skal kalle det, men noe positivt er det nok ikke.

    SvarSlett