fredag 7. mars 2014

Noe som skurrer

Historien om norsk beredskap har fulgt de store trender i tiden. Svært viktig under den kalde krigen. Stadig mindre viktig etter den kalde krigen. I 2003 ble det bestemt at vi ikke lenger skulle ha beredskapslagring av matkorn i Norge. Gradvis har vi erkjent at vi er sårbare. De senere årene har det vært mer oppmerksomhet rundt matberedskap. Beredskap ble viktigere. Beredskapslagring av såkorn og frøhvelvet på Svalbard kom på plass. Og beredskapslagring for matkorn ble utredet og i landbruksminister Slagsvold Vedums budsjettforslag var det satt av penger til å starte arbeidet. 

Dette ble brutalt stanset av landbruksminister Listhaug. Stikk i strid med hennes eget partiprogram. På stortinget fikk KrF en "seier" med at dette skulle utredes på ny. Mindre enn et år etter at en utredning om akkurat det samme var levert. 

Stortinget bestemte dette den 26. november 2013. Jeg hadde ikke registrert noe mer om saken, så 4. mars sendte jeg følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til Listhaug: 

"I forbindelse med budsjettprosessen ble den forrige regjeringens forslag om å etablere et beredskapslager for matkorn stoppet. Tiltaket var utredet av Statens landbruksforvaltning. I budsjettavtalen pekes det på ytterligere utredning av spørsmålet. Siden har vi ikke hørt mer om utredningen. Hva er status på utredningen, og hvem har fått oppdraget med å utrede saken?"

Dagen etter sendte Landbruksdepartementet brev til Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning der de fikk oppdraget med å utrede saken. Departementet skriver blant annet i brevet: "LMD har nå gått grundig gjennom det foreliggende materialet og ser behov for å få belyst flere forhold. LMD ber NILF utrede behovet for en ordning med kornlager...."

Den enkelte får vurdere om de tror departementet har jobbet hardt siden november med å lage oppdragsbrevet og tilfeldigvis var ferdige dagen etter jeg stilte spørsmålet. Eller har noen i departementet brukt to timer onsdag den 05.03.14 på å skrive ned et brev på litt over en side. Dersom det å bruke over tre måneder på å skrive et enkelt brev er uttrykk for regjeringens enorme gjennomføringskraft så er det oppsiktsvekkende. Og en regjering som skulle forenkle skal altså utrede på ny noe som nylig er utredet. 

Oppdraget skal være ferdig 01. juni 2014. Kostnadsrammen er 120 000 kroner. Et utredningsprosjekt som skal koste 120 000 og det tar over et halvt år fra stortinget gir oppdraget til resultatet er levert. Og det fra et departement som ikke har levert en eneste sak til Stortinget siden regjeringsskiftet. Rett og slett imponerende. 

Spørsmålet om beredskapslagring av korn er ikke en bondesak. Bønder vil nok være blant de som har mat lengst om en krise skulle oppstå. Likevel forsøker Listhaug å mene at Felleskjøpet har ansvaret for å på dugnad etablere et beredskapslager for matkorn. Listhaug tar feil. Det er staten ikke private sitt ansvar å sikre innbyggerne mat. Listhaug utsagn er så dumt at det ikke er tvil om hvem som har sagt det. 

KrF gråter sine tapre krokodilletårer i denne saken. Det er verdt å minne om at det var KrF som var fødselshjelpere til en landbruksminister fra FrP. Og i bytte fikk de en ny utredning. Som koster 120 000 kroner. Som tar et halvt år. Og som kun har et formål: Å legitimere et standpunkt om å ikke etablere et beredskapslager for matkorn.  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar