onsdag 12. mars 2014

Innlegg på kornsilomarkering 10. mars

Beredskapslagring av matkorn - er det så viktig da? Ja - å sørge for beredskapen er blant dei viktigaste oppgåvene staten har. Vi må være forberedt på det utenkelige. 

Værforhold og naturkatastrofer som vi i dag ikkje venter: det kan skje. 

Verden er full av atomvåpen: de kan bli brukt. 

Politiske forhold kan endres raskt - kven kunne spå det som nå skjer i Ukraina for eit halvt år sidan? 

Vi kan komme i situasjoner der vi i Norge ikkje kan kjøpe oss først i køen. Beredskap er ikkje ein bondesak. Det er ein samfunnssak. 

Historien i korte trekk: etter den kalde krigen ble matberedskapen bygget ned. I 2003 ble beredskapslager for matkorn avviklet. Stadig flere ser nå at det var en feil beslutning. Vår sårbarhet blir stadig mer synlig. 

Den forrige regjeringen fikk utredet spørsmålet og satte av penger til å starte arbeidet med å etablere et beredskapslager. Landbruksminister Listhaug strøk pengene, men ble tvunget til mer utredning. Utredningen ble satt i gang i forrige uke - og det først etter at Listhaug ble utfordret på staus for utredningen. 

Jeg mener stortinget i revidert budsjett i vår må vedta å etablere beredskapslager. Og før den tid er kravet klart: Kornsiloene her i Stavanger - som er bygget for skattebetalernes penger må ikke selges før stortinget har behandlet saken. 

Å selge kornsiloene nå er like dumt som å selge bilen uken før du skal ta oppkjøring til førerkort. Du vet at du ikke bruker bilen nå, men du vet også at det vil være lite nytte i førerkortet om du ikke har bil. 

Det brenner et blått lys for kornsiloene her i Stavanger. Men vi er mange som vil det annerledes. Ja til og med Frps stortingsvalgsprogram går inn for å ha beredskapslager av matkorn. Vi skal stå på til vi vinner frem. 

Kan Stavanger påta seg en finere oppgave enn å være vertsby for nær 200 000 tonn trygghet? 

Nei. og for en flott markering av 200års jubileumet å gjenopprette kornlageret. Selvstendige nasjoner har ikke bare jagerfly - selvstendige nasjoner har også mat i tankene. 

I en debatt i stortinget viste lanbruksministeren til at behovet for beredskapslager ikke var så stort - fordi 2013 og 2014 lå an til rekordhøy kornproduksjon. 

Kortsiktighet har fått et navn: Navnet er Sylvi Listhaug. 

Vi gir oss ikke. Kornsiloene i Stavanger skal bestå. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar