fredag 3. januar 2014

EMK - må det være så vanskelig?

Etter noen måneder i energi- og miljøkomiteen (EMK) på Stortinget har jeg reoppdaget at det er et politikkområde der det oppfattes som svært viktig å snakke slik at folk flest ikke forstår.

Som på et møte jeg hadde med en bransjeorganisasjon som kunne fortelle at de en gang hadde møtt en stortingspolitiker i kommunalkomiteen som ikke visste hva "spisslast" var for noe. De var rystet. 

Miljøbevegelsen har sluttet å snakke om FNs klimapanel. De fremstår som uendelig mye klokere når de snakker om IPCC (som er engelsk forkortelse av akkurat det samme) Klimaet skal reddes med CCS, CDM, TCM og at vi alle får oss AMS. 

Det er litt synd at hensynet til egen flinkhet skal gå foran hensynet til å snakke slik at folk forstår. For skal vi få aksept for å gjøre det som må gjøres for å få orden på klimaproblemet må folk forstå - og da er en god start å snakke om dette på en folkelig måte. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar