torsdag 20. juni 2013

Alt var bedre før?

Eg har i dag fått tale til ungdomane som no er ferdige med Nærbø ungdomskule. 

Her er litt av bodskapen min: 

"de har sikkert høyrt foreldre og besteforeldre snakke om alt som var så mykje betre før. Eg trur dei tek feil. Det aller meste var ikkje betre før. Skulen var ikkje betre før. Ungdomane var ikkje betre før. Det er lenge sidan det har vore så godt." 

"de skal gjere mange viktige val dei komande åra. Lytt til dei råda de får, men stol på hva dere selv meiner er rett. Og er det så farleg å gjere feil val?" 

"ikke bruk tiden på å bekymre dykk. Ingen ungdommer nokon gong i historien, nokon plass i verda har hatt så store moglegheiter som de har. Bruk dei." 

"det er ikkje den som får færrast protester som har mest rett. Då kravet om røysterett for kvinner kom var det ikkje mangel på protestar. Ingen er i dag i tvil om at endringa i 1913 var rett. Vi elsker å evaluera i Noreg. I denne saka har eg ikkje høyrt at det er blitt sett fram eit slikt krav" 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar