lørdag 13. april 2013

Om å presentere en transportplan.

I går var en god dag. Regjeringen la frem sine planer for norsk transportsektor i årene som kommer. En offensiv plan. Opposisjonen var uvanlig lite kritiske.

Jeg skulle presentere saken sammen med Ap og Sv i Stavanger. NRK Rogaland var med på turen fra Bryne og inn til Stavanger. Det ga litt finansministerfølelse.

Pressekonferansen gikk fint: Rogfast kommer, full trøkk på Ryfast, 4 felts vei fra Ålgård til Bokn står det nå både i vår valgbrosjyre fra 2009 og i Nasjonal transportplan. Prosjekter som kommer til å endre fylket og folks hverdag. Flere kommer til å gifte seg på tvers av fjorden. IKEA kan bygge varehus på Bokn. Strålende.

Etterpå var det møte med representanter fra næringsliv og ordførere i næringsforeningen. Fylkesordføreren likte ikke så godt at regjeringen har gått inn for samme kollektivløsning i Stavanger-regionen som det fylkeskommunen ønsket. (til lesere som ikke kjenner den lokale diskusjonen: denne setningen er helt rett). Ordføreren i kommunen der staten skal bruke mest penger de neste 10 årene var minst fornøyd. (Nå forstår jeg godt at Solas ordfører også hadde andre ønsker enn investeringer på Stavanger lufthavn).

Det var godt at såpass mye var kjent på forhånd. Ellers tror jeg ikke forsamlingen hadde tålt budskapet. De hadde i alle fall funnet sprudlevannet.

- De økonomiske rammene økes med 50%.
- Rogfast kommer. Egen sak om forhåndsinnkreving av bompenger er lagt frem for Stortinget.
- Vi inviterer Stortinget med på å gjøre vedtak om ferjefri og opprustet E39 innen 20år.
- Det skal bygges 4-felts vei til Ålgård.
- Det settes i gang formell planlegging av dobbelspor på Jærbanen.
- Staten går inn for bussway og setter av en egen storbypott på 26 milliarder.
- Det kommer 17,5 milliard ekstra til fylkesveiene.
(Dette bare noen høydepunkt og tilpasset en forsamling fra sør-fylket)

En god dag for Senterpartiet, regjeringen og meg. Om noen uker skal Stortinget stemme over saken om forhåndsinnkreving av midler til prosjektering av Rogfast. Da vil både ordførere og næringsliv se hvilke politisk alternativ som har evnen til å bli enige om viktige samferdselsprosjekter. De har alt sett høyrepartienes mangeårige forsøk på å bli enige om en kollektivløsning for Jæren. Jeg håper ikke de er imponert.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar