onsdag 13. juni 2012

Lettvint fra Knut Arild Hareide i Ryfast-saken.

I går ble veiprosjektet Ryfast i Rogaland vedtatt i stortinget med stort flertall. Endelig har et viktig prosjekt fått sin løsning. Senterpartiet ønsket tidligere i prosessen en annen løsning, men vi har akseptert de lokale vedtak og vi har fått kjempet gjennom saken slik at den nå er vedtatt.

Det er likevel en ting i debatten som jeg finner grunn til å kommentere. Det er et utsagn fra komiteens leder Knut Arild Hareide (KrF): "Det som Kristeleg Folkeparti og Høgre har peikt på, er at dette prosjektet kunne vore utmerka som eit OPS-prosjekt"

Jeg lurer på om Hareide her egentlig vet hva han snakker om. For i min verden er det åpenbart at Ryfast ikke er et utmerket OPS-prosjekt. Det virker for meg som Hareide her mer er på jakt etter noe fikst å si i debatten enn å finne en realistiske gjennomføringsmodell.

OPS- står for offentlig privat samarbeid. Det kan ha mange former, men det bygger på noen faste element: Det er private som bygger ut og finansierer prosjektet. Entreprenøren har også ansvaret for vedlikeholdet i en viss periode f. eks. 25 år. Entreprenøren kan i større grad se utbygging, vedlikehold og drift i sammenheng når løsninger velges. Entreprenøren bærer en større del av risikoen ved prosjektet.

Det er på det siste punktet Hareide viser manglende forståelse etter mitt syn. For et så stort prosjekt, med så store tunneler langt under havbunnen vil ha en stor risiko for uforutsette ting dukker opp underveis. Selv om jeg er sikker på at prosjektet lykkes, så er det stor forskjell på å bygge Ryfast sammenlignet med det å bygge vei i dagen mellom Kristiansand og Grimstad på E18. (Vårt største OPS-prosjekt). Denne risikoen vil entreprenøren ha betalt for. Og det vil bli en pris som er så høy at det rett og slett ikke stemmer "at dette prosjektet kunne vore utmerka som eit OPS-prosjekt"

Jeg bygger dette på logisk tankegang, spørsmål til store entreprenører og erfaringer med de tre veiprosjektene som er gjennomført som OPS. Så kan man jo si at selv med OPS så kan staten bære risikoen for uforutsette ting i byggeperioden. Det er etter mitt syn kun en teoretisk mulighet. Det høres veldig farlig ut at det skal være entreprenøren som velger løsninger for gjennomføringen, mens staten bærer risikoen og ansvaret for de valg som andre tar.

Jeg har ingenting i mot å gjennomføre noen OPS-prosjekter, men det er ikke en løsningen på alt slik opposisjonen ofte fremstiller det. Skal vi få til skikkelige veier her i landet så er det kun økte bevilgninger, vilje til å ta inn bompenger og effektiv prosjektgjennomføring som hjelper. OPS kan bidra til det siste, men ikke for Ryfast sin del.

Så spørsmålet blir: Vet egentlig lederen i transportkomiteen hva han snakket om i går? Eller er OPS bare et ord som han sier fordi han vet at da blir de glade i Høyre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar