søndag 15. april 2012

Urbane Jæren?

På fredag var jeg på en presentasjon av en undersøkelse av hva folk i Norge forbinder med Jæren. Ikke overraskende var landbruk og landskap det dominerende. Det er bra og nok et argument for å ta vare på landbruket og matjorda på Jæren. Svært få har et forhold til det urbane Jæren. Det er det heller ingen grunn til i dag. Det kan endre seg i fremtiden. Og et sterkt jordvern er nøkkelen til å urbanisere Jæren. Den dagen planleggere, politikere og innbyggere innser at tettstedene ikke lenger kan breie seg utover må det tenkes nytt. Fokus endres fra hvordan vi kan utvide dagens boområder til hvordan vi kan utvikle tettstedene. Flere folk på mindre areal uten å svekke bokvalitetene. Vil du ha byggefelt som breier seg utover med store tomter og trøtte hus så må du flytte opp i fjellene. På Jæren må vi ha kompakt utbygging i dagens tettsteder. For å skape denne forståelsen burde det vært bygget symbolske bymurer rundt dagens tettsteder. Utbyggingskåte eiendomsutviklere kan da glemme å kjøre rundt på bygdene med opsjonsavtaler. Den dagen vi er enige om at vi skal doble innbyggertallet på Jæren uten å bruke mer areal enn det vi har beslaglagt til nå. Den dagen kan Jæren utvikle det urbane. Uten å ødelegge vårt fremste varemerke og viktigste ressurs.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar