fredag 13. januar 2012

Reduser veksten

Jeg tar i dagens Stavanger Aftenblad opp vekstens utfordringer. Presset i deler av Rogaland er stort. Det er ikke sikkert vi blir lykkeligere om presset i fylket skal bli større.

Vi er oljefylket. Det skal vi fortsette å være. Vi må likevel være rause og akseptere at arbeidsplasser og verdiskapning skal komme andre deler av landet til gode. Særlig Nord-norge fortjener å få oppleve vekstens velsignelse. Vi skal ikke gjøre dette for å være greie, men fordi det vil være et gode for både Rogaland og Norge. Nord-norge har store uutnyttede ressurser. De har nok areal, de har tilgjengelig arbeidskraft og de har potensiale til å øke utdanningsgraden.

Jeg håper vi greier å bygge et tett og godt næringssamarbeid mellom Rogaland via Vestlandet til Nord- norge. Alt trenger ikke gå veien om Oslo. Heller ikke flyene. Jeg har tatt opp med lufthavnsjefen mulighet for å få til en flyrute mellom Stavanger og Nord-norge. Den foreløpige tilbakemeldingen var negativ, men jeg kommer til å jobbe videre med dette. En halvering av reisetiden fra oljehovedstaden i sør til oljeprovinsen i nord vil bety mye.

Jeg håper vi får til en skikkelig debatt om vekstens utfordringer. Jeg reiser denne debatten fordi jeg er levende opptatt av å skape et best mulig Rogaland.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar