onsdag 18. januar 2012

appell i forbindelse med demonstrasjon mot vikarbyrådirektivet

 gode venner

Jeg er glad for det engasjementet som dere viser i denne saken. EØS-avtalen utfordrer viktige sider ved det norske samfunnet OG det norske arbeidslivet. Senterpartiet ønsker derfor en debatt om alternativer til EØS.

Vikarbyrådirektivet kan true det norske arbeidslivet og de faglige rettigheter som er kjempet frem. Fast ansettelse skal være hovedregelen i arbeidslivet. Det er ikke tvil om at vikarbyrådirektivet kan sette dette i fare. Derfor er Senterpartiet mot EUs vikarbyrådirektiv.

Senterpartiet har behandlet saken grundig – og det har vært tema i vår stortingsgruppe flere ganger. Vi er mot direktivet. Når det gjelder spørsmålet om bruk av vetoretten eller ikke – så har vi sagt at LOs syn på saken vil være viktig. Vi er derfor svært spent på hva som blir LOs konklusjon om direktivet. 

Et velfungerende arbeidsliv med trygghet for egen jobb er ikke bare et gode for arbeidstakerne – det er etter Senterpartiets mening også en betydelig styrke for norske arbeidsgivere.

Takk for engasjementet dere viser her i dag – dere kan være trygge på at vi har merket oss det. Og vi skal merke oss høringssvarene når de kommer. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar