mandag 14. november 2011

Regjeringen fjerner valgfriheten for småbarnsfamiliene.

Opposisjonen representert ved FrP, H og KrF er ivrige etter å fortelle om at regjeringen fjerner valgfriheten for småbarnsforeldrene. Jeg registrerer at de til en viss grad har fått lov til å gjøre dette til en "sannhet".

Så tenker jeg: har jeg som småbarnsfar fått større eller mindre valgfrihet siden 14. juni 2006? (da jeg ble tatt opp i den såkalte småbarnsfamiliekategorien). Jeg greier ikke helt å få det til å stemme. Vi har fått full barnehagedekning, foreldrepermisjonen er utvidet og kontantstøtten er endret. De to første er åpenbart ikke egnet til å fjerne valgfriheten. Når vi styrker kontantstøtten for ettåringene og fjerner den for toåringene så er ikke det automatisk å svekke valgfriheten. For når kontantstøtten økes for ettåringene så vil den for mange foreldre gå fra en teoretisk valgmulighet til en faktisk valgmulighet.

Privat så omgås jeg stort sett folk som oppfyller vilkårene for å være småbarnsforeldre. (Vi som overkjøres av regjeringen og som har mistet valgfriheten. ) Jeg har aldri møtt småbarnsforeldre som har klaget over manglende valgfrihet. (Selvsagt vil det være populært med mer penger til alle - kontantstøtte for de som velger å bruke barnehageplass ville vært en hit.)

Jeg mener følgende er viktig for å sikre gode rammer rundt småbarnsfamiliene:
- barnehageplass av høy kvalitet i nærheten av der man jobber eller bor.
- en god fødselspermisjonsordning der far kan ta ut sin del eller mer uten å føle fordømmelse fra arbeidsgiver.
- et godt og gratis helsetilbud til barna.
- gode bomiljø og felles samlingsplasser/turområder i nærmiljøet.
- en økonomisk politikk som gir sikkerhet for lav rente og trygge jobber.

Så får vi heller leve med at noen er mest opptatt av å lage historier om en regjeringen som tar valgfriheten fra småbarnsfamiliene.Skulle jeg ønsket mer valgfrihet så var det å kunne velge at minstegutt ikke står opp klokken fem om morgenen. Jeg ber FrP, H og KrF ta dette opp med regjeringen snarest.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar