lørdag 27. august 2011

skolevalgdebatter er bra

Årets skolevalgdebatter er avlyst på grunn av angrepet på AUF 22. juli. I stedet skal det holdes valgtorg på de videregående skolene der de politiske partiene står på stand. Dette er en måte å møte ungdom på som har sine fordeler: Ungdom som er nye/uerfarne i de politiske ungdomsorganisasjonene kan delta. Partiene kan videre ha med sine toppkandidater lokalt, slik at ungdommen også får møte disse. Kontakten blir mer direkte. Min erfaring fra jeg var med Senterpartiet på valgtorg på Øksnevad viderehående skole er at dette fungerte bra.

Men denne kontaktformen har en ulempe: debatten fortsvinner. For eksempel kan Frp påstå at de har en svært god landbrukspolitikk. Dette er en sannhet som i beste fall er usann. Jeg har tro på at ungdommen evner å reflektere og diskutere den politikken som partiene presenterer. 

Skolevalgsdebatter kan være svært bra. Det kommer egentlig an på to ting: At partiene har seriøse deltakere i panelet og at skolene har gjort en god jobb i forkant med å planlegge debatten og la elevene forberede seg.

Seriøse politikere er ikke det samme som kjedelige politikere. Jeg har vært med i rundt 100 skolevalgsdebatter. Jeg har opplevd grenseløst mye useriøst. (inkludert fra meg selv) Jeg glemmer aldri den 16 år gamle FpU jenta som stod med spritflaska i hånden og snakket om at Frp ville innføre drikkekultur i Norge. Det var hennes første debatt og hun gjorde bare som sjefene hennes i Frp hadde bestemt. Og synd for henne: Elevene ble ikke begeistret. Til slutt ble hun møtt av pipekonsert fra elevene hver gang hun snakket. Jeg så henne aldri  mer i en politisk debatt. 

Jeg har vel noen griser i stien selv. Det var debatt på en av de videregående skolene i Åsane i Bergen. SV sin kandidat gjorde en glittrende debatt og hadde full kontroll på elevene. Mulighetene for 70% til SV var nok ikke utenkelig. Jeg hadde det siste avslutningsinnlegget og det var den siste skoledebatten i den valgkampen. På radioen før debatten hadde jeg hørt at en SV-politiker ville ha 20års grense for å  ta lappen. Mitt avslutningsinnlegg var sånn cirka slik: - Dere skal nå stemme. Tro ikke på at alle i panelet har fortalt dere alt om sitt parti. For eksempel går det nå en sak på radio om at SV vil ha 20 års grense for å ta lappen. Det sa du ingenting om. (pause med pipekonsert mot SV) Jeg vet ikke hva de andre partiene mener om dette, men jeg kan garantere at om dere stemmer på Senterpartiet så vil dere fortsatt kunne ta lappen når dere blir 18år. Stem klokt - stem Senterpartiet" Mener å huske at vi fikk rundt 30% på den skolen. Sp ble større enn SV. Jeg fikk en fiende for livet og litt dårlig samvittighet.

Men jeg har også vært på mange debatter som har vært kjempegode. Der klassene har drøftet på forhånd hva det skal spørres om - og der møtelederne har såpass innsikt at de kan stille oppfølgingsspørsmål. Det verste er skolene der samfunnsfagslæreren med fortid i AKP (nå fått råd til å kjøpe en pent brukt Mercedes) er møteleder. Elevene gjør ofte jobben som debattleder vel så bra som lærerne.

Så til de som mener skolevalgsdebattene er ute for alltid. Jeg håper dere tar feil. Men elevene fortjener at både lærere og politikere tar de på alvor og gjennomfører skikkelige debatter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar