torsdag 25. august 2011

Kjekt å ha - men er det lurt?

En av de viktigste sakene i valgkampen i Rogaland er spørsmålet om det skal bygges bybane i Stavanger. Kort fortalt er det en bane som i første omgang skal gå mellom Stavanger og Sandnes - og med en avstikker til Stavanger lufthavn. Jo mer jeg følger debatten om bybanen jo sikrere blir jeg på at det er et stort feilgrep.

Og jeg er ingen prinsipiell motstander av baneløsninger. Da jeg bodde i Bergen jobbet jeg mye for å få realisert bybanen der. Og fint er det blitt.

Stavanger er ikke Bergen. For eksempel går ikke landets fineste dobbelspor parallelt med bybanen i Bergen, slik det vil gjøre mellom Stavanger og Sandnes. Jeg mener det heller må satses på å bygge ut egne busstraseer i Stavanger. Det vil være billigere, det vil kunne bygges raskere, det vil sannsynligvis være billigere å drifte og det vil samlet sett gi et bedre kollektivtilbud til folk i og rundt Stavanger.

En stor del av pengene til bybanen skal finansieres ved hjelp av bompenger. Jeg tror de som passerer bomstasjonen på Kåsen eller Skjæveland har lite lyst til at en stor del av pengene skal gå for å realisere Stavangerpolitikernes drøm om egen bybane. Jeg tror de er mer opptatt av å sikre gode veier og et godt kollektivtilbud til beste for hele Jæren.

Politikerne i Stavanger og flertallet på fylkestinget drømmer også om en ekstra sjekk fra staten til å bygge bybane for. Sjekken skal være på 1,5 milliard kroner. Det er ikke vanlige penger de vil ha, men noe som kalles for "ekstraordinære midler". Sist jeg var i finansdepartementet så jeg ikke noen penger som var ekstraordinære. Og det er ikke så rart for det finnes ikke noe som heter ekstraordinære penger - det finnes bare penger. Og jeg håper selvsagt at staten vil bidra med 1,5 milliarder kroner til Rogaland. Men pengene bør ikke være øremerket bybane. De bør brukes på den måten som gir et best mulig transportsystem for minst mulig penger. Staten kan ikke skille mellom de som velger kollektivløsninger med gummihjul og de som velger kollektivløsninger på skinner.

Flertallspartiene H, KrF, V, SV og muligens Arbeiderpartiet er mer opptatt av å få seg bybane enn å sikre innbyggerne et best mulig kollektivtilbud. Da Senterpartiet pekte på at en bygging av bybanen kunne true andre viktige samferdselsprosjekt i den såkalte Jærenpakke 2 sa Venstres Helge Solum Larsen følgende til NRK:   – Hvis ikke vi klarer å løse den trafikkutfordringen og de køproblemene som er på Nord-Jæren gjennom et nytt transportsystem, så vil ingen av de andre prosjektene ha noen effekt, rett og slett fordi de bare vil bringe mer trafikk inn på veiene.

Jeg tror nok en bedre vei mellom FV 44 og E39 (bueveien) vil fungere veldig bra uten en bybane. Det samme er nok tilfelle for ny vei Klepp/Bryne til E39 og firefelts E39 mellom Sandnes og Ålgård. Og det er ikke slik at vi i Senterpartiet ikke vil satse på kollektiv i Stavanger og Sandnes. Vi vil faktisk ha et bussnett med egne traseer som gir et langt bedre kollektivtilbud til langt flere. Og så kan vi legge skinner her senere om vi skulle finne på det en gang i fremtiden.

Så spørsmålet om det er lurt å bygge bynbane i Stavanger kan besvares med et klart nei. Spørsmålet må ikke være hvordan vi kan få bybane. Spørsmålet må være hvordan vi kan løse transportutfordringene på Nord-Jæren. Det er også de eksterne kvalitetssikrerne som har sett på prosjektet enige i - derfor har de bedt om at man gjør en bedre jobb enn den utredningen som Rogaland Fylkeskommune har gjort.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar