tirsdag 21. desember 2010

Et minnerikt år

Det har ikke vært kjedelig i frontlinjen til Senterpartiet i 2010. I Senterpartiet er vi veldig glade i å snakke om at vi har satte tydelige fotavtrykk på politiske saker. Noen vil nok med tyngde kunne påstå at det først og fremst er salater som har vært utsatt for vårt fotavtrykk i 2010.

Ulempen for partiet er at stort og smått får samme omtale i pressen. Zenkurs, armbånd, monstermaster og partistøtte. Noe er tøv (Zen). Noe er tøvalvorlig (armbånd). Noe er alvorlig (partistøtte). Noe er politikk (kraftlinjer).

Men det er viktig for meg å si at grunnen til at jeg bruker tid og krefter på politikk er faktisk for å bidra til politiske resultater. Og jeg tror også det er resultatene som er viktige for folk. I så måte har 2010 vært et godt år.

Jeg er helt enig med statsministeren når han trekker frem betydningen av at folk har jobb, verdiskapingen er høy og renten er lav. Dette er viktigere enn opposisjonens hopp og sprett utspill og innspill preget at det til enhver tid gjeldende avisforsider. (som f.eks. gjør at man kan si nei til kraftlinjer og ja til lik kraftpris uten at noen synes det er rart. Det var jo i går vi diskuterte disse mastene. I dag diskuterer vi pris)

Skal jeg trekke frem noen saker som jeg holder høyt: Fortsatt vekst i kommuneøkonomien, riktig retning i landbrukspolitikken, mye bra for fornybar energi (grønne sertifikater og penger til statkraft), forenklingsarbeid for næringsliv (kutt i landbruksforvaltningen, fjerne revisjonsplikten for små aksjeselskaper) og noen lokale kransekaker har det også blitt i 2010.

Mange i vårt land er dessverre forpestet av en sutrementalitet - men nå er det jul. Og da bør vi ta inn over oss at de fleste av oss har det svært bra. Det er nok av mennesker i verden som ikke har det bra.

Takk for at du fulgte bloggen min i 2010. Jeg ønsker deg en god jul med denne gaven (trenger ikke oppgis):  Det lyser i stille grender

Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld,
og tusende barnehender
mot himmelen ljosa held.


Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall,
som kom og vart heimsens Frelsar 
som barn i ein vesal stall.


Der låg han med høy til pute 
og gret på si ringe seng,
men englane song der ute
på Betlehems aude eng.Der song dei for fyrste gongen
ved natt over Davids by
den evige himmelsongen, 
som alltid er ung og ny.Tekst: Jakob Sande 1931
Melodi: Lars Søraas d.y. 1948Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar