tirsdag 20. april 2010

Offshore vindkraft i Rogaland

Det er svært gledelig at tre så tunge aktører som Lyse, GE og Statoil i dag melder at de jobber sammen for å få etablert et nytt demonstrasjonsanlegg for offshore vindkraft utenfor kysten av Rogaland.

Det ble i dag kjent at Statoil, GE og Lyse har inngått en samarbeidsavtale for å vurdere uttesting av havbaserte vindturbiner i Rogaland.

Jeg er opptatt av at Rogaland skal befeste sin posisjon som Norges fremste energiregion også innenfor fornybar energi. Vi vet at det vil bli satset tungt på vindkraft i hele Europa fremover og Rogaland har en unik mulighet til å ta ledertrøyen i den utviklingen.

Selskapene melder at prosjektet er avhengig av konsesjon fra NVE og økonomisk støtte fra ENOVA for å kunne realiseres. Jeg vil jobbe for at også statlige myndigheter stiller opp for dette prosjektet.

1 kommentar:

  1. Jacob Lygren Døskeland1. mai 2010 kl. 00:31

    Lyngheienteret nord for Bergen har sin egen statssektærhistorie i 00/01. Har fire odelsbarn, ønsker å prete mer om å forebygge stiftelser med mat som kapital.

    SvarSlett