mandag 19. april 2010

Flyselskaper og sikkerhet.

Flybransjen lever av tillit. De lever av at folk har tillit til at flere tonn metall vil bevege seg trygt i 10 000 meters høyde. For de fleste av oss er dette naturstridig, men flere tiår med motbeviser har gjort at vi ikke har større betenkeligheter med å ta fly enn å kjøre med bussen.

Jeg føler at flyselskapenes kritikk av luftfartsmyndighetene på grunn av askestengingen utfordrer denne tilliten. Er økonomi blitt viktigere enn sikkerhet? Dette viser hvor viktig det er at Luftfartstilsynet og Avinor er sterke organisasjoner som greier å stå opp for sikkerheten, selv om det kan føre til konkurser.

Bjørn Kjos er en fantastisk bedriftleder, men denne gangen tror jeg han bommer. Selv om kundene hans er opptatt av både lav pris og presise avganger, er de aller mest opptatt av å komme trygt frem. Selv om det skulle ta noen dager ekstra.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar