mandag 15. mars 2010

Oljeboring i Lofoten og Vesterålen

Jeg har fått et spørsmål om hva jeg mener om oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Her er mitt svar:

Jeg tror at det vil være mulig å ha oljevirksomhet i de omstridte havområdene i Lofoten og Vesterålen med minimal påvirkning av miljøet og minimal risiko for storulykke. Det vil si et samlet risiko/konsekvensbilde som ikke avviker vesentlig fra det vi godtar andre steder på norsk sokkel.

Oljen og gassen vi nå produserer har en historie som er på millioner av år. "Vår generasjon" har utvunnet svært mye av oljen og gassen som finnes utenfor vår kyst. Jeg mener derfor at vi bør spare noen områder til kommende generasjoner. Vi har alt forsynt oss mer enn nok av denne begrensede og ikke fornybare ressursen. Jeg mener derfor at vi bør verne Lofoten og Vesterålen i for eksempel 100 år.

Drømmen om Lofoten og Vesterålen kan fort bli en sovepute for norsk oljeindustri. Jeg mener vi skal ha maksimal fokus på å utvinne mest mulig av den oljen som er i eksisterende felt og i de områdene som alt er åpnet. En skikkelig satsing her kan gi både arbeidsplasser og verdiskapning i tiår fremover.

Så svaret på spørsmålet er at jeg sier nei til olje og gassvirksomhet i Lofoten og Vesterålen.
Blogglisten

1 kommentar:

 1. Tankane dine om å spare verdiar til kommande generasjonar høyres jo ikkje så dumme ut i utgangspunktet. Men eg er redd ein slik tankegang er svært lite realistisk. Eg skal prøve å begrunne kvifor eg meiner det.

  Kunnskap og kompteanse innan oljeutvinning har vi gradvis utvikla og bygd opp dei siste tiåra. Det har gjort at vi gradvis har opparbeidd oss ein unik kompteanse som gjer oss i stand til å løyse svært kompliserte oppgåver. Vi er unike i verda på denne kompetansen.

  Kva skjer med denne kompetansen dersom vi no sluttar med utvinnig, og heller planlegg å ta opp att oljeverksemda om 100 år? Er det grunn til å tru at vi greier å oppretthalde denne unike kompetansen? Eg meiner at svaret er opplagt og at det er nei.

  Samstundes har vi gjennom 40 år utvikla ein kompetent levrandørindustri som leverer til olje- og gassverksemda. Kva skjer med denne kompetansen dersom vi legg ned oljeverksemda no, og har planar om å starta opp att om 100 år. Svaret er sjølvsagt at også denne kompetansen går tapt.

  Difor er eg for oljeverksemd utanfor Lofoten og Vesterålen. Eg føler meg trygg på at dersom ein ikkje tek opp desse ressursane no når vi har kunnskap og kompetanse til det, så vil desse verdiane vere tapt for alltid.

  Les gjerne blogginnlegget mitt som handlar om dei store verdiane som ligg der: Skal vi sei nei til 1500 milliarder kroner?

  SvarSlett