onsdag 10. mars 2010

Nye Høyre: Pisk og overvåkning


Datalagringsdirektivet fra EU vil innebære en massiv overvåkning av hvem du og jeg sender sms og e-post til, ringer til og hvor vi er når vi ringer. Jeg og Senterpartiet mener at direktivet er totalt uakseptabelt.

I forhandlingene om ny regjeringsplattform fikk vi gjennomslag for at Senterpartiet og SV sine representanter kan stemme mot direktivet. Arbeiderpartiet trenger altså støtte for å presse gjennom direktivet. Venstre, KrF og Fremskrittspartiet er tydelige på at direktivet ikke kan aksepteres. Det skal de ha skryt for!

Det er altså Høyre som avgjør denne saken. Et parti man skulle tro var tydelige motstandere av statlig pålagt overvåkning av enkeltindivider. Men så enkelt er det tydeligvis ikke. Det virker som Høyres ledelse ønsker at direktivet skal vedtas. Om dette skyldes respekt for EU eller Arbeiderpartiet vil jeg ikke spekulere i.

I helgen hadde seks av Høyres fylkeslag årsmøte. På alle seks årsmøtene var det forslag om å vedta en uttale som var kritisk til datalagringsdirektivet. På fem av årsmøtene ble det bestemt at man ikke skulle ta stilling til saken nå. Det er ganske oppsiktsvekkende at fem av seks fylkeslag lar være å ta stilling til den eneste saken Høyre kan avgjøre i Stortinget denne perioden. I følge avisa Nationen var det også sentrale stortingsrepresentanter som var talsmenn for utsettelse. Likevel avvises det bestemt at det er sendt ut en partipisk fra partiledelsen. Dette virker lite sannsynlig. Om to eller tre fylkeslag hadde gjort det kunne jeg trodd det, men fem av seks fylkeslag kan ikke tenke så likt.

Neste helg skal det være fylkesårsmøter i Hedmark, Hordaland, Vestfold, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Jeg håper disse fatter kloke vedtak etter egen overbevisning og ikke utsettelsesvedtak etter partiledelsens ønsker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar