søndag 10. januar 2010

Landbruk og arbeidsplasser i hele landet

Innlegg holdt i Stortinget torsdag 7. januar 2010:

Næringsmiddelindustri over hele landet

Næringsmiddelindustrien er en viktig nøkkel i den helhetlige verdikjeden som vi har for matproduksjon i Norge. Jeg tror det er viktig at vi ser politikken for næringsmiddelindustrien i denne helheten. For Senterpartiet er det et mål å ha et landbruk og en tilhørende næringsmiddelindustri over hele landet. Jeg oppfatter dette som en klar motsetning til Fremskrittspartiets politikk på området, der de ønsker fri konkurranse og fri etablering i alle produksjonsledd. Det var iallfall det representanten Trældal framførte i budsjettdebatten før jul.

Fremskrittspartiets visjon?

Jeg tror representanten Trældal bør ta fram norgeskartet sitt, og ut fra det forklare hvordan han med Fremskrittspartiets løsninger skal kunne opprettholde produksjon og foredling av mat over hele landet når en skal ha samme vilkår for dem som holder til i det sentrale østlandsområdet, som dem som holder til lengst nord i landet, eller at en skal ha samme rammevilkår som dem som driver landbruk i Sør-Sverige og i Danmark. Det er bekymringsverdig at Fremskrittspartiet ikke ser at klima og topografi i Norge er forskjellig fra det man har i andre deler av verden.

Jeg har noen problemer med å se hva som er Fremskrittspartiets visjon for norsk landbruk. Jeg har fått med meg at en ønsker et kraftig kutt i overføringene. Jeg har fått med meg at en ønsker en kompensasjon eller omstillingsmidler, og jeg har fått med meg at en ønsker å slippe bonden fri. Den politikken som jeg ser, er en politikk for å slippe flere og flere bønder fri fra bondeyrket. Det ønsker ikke Senterparitet.

Mat i internasjonalt perspektiv

Det som er gledelig med representanten Trældals interpellasjon, er at han går fra å foreslå å svekke rammebetingelsene for næringen ved å trappe ned på næringssubsidiene, slik som det ble argumentert for i debatten om statsbudsjettet for 2010, til nå å ønske å styrke rammebetingelsene.

Landbruket og verdikjeden knyttet til dette spiller en viktig rolle for bosetting og sysselsetting i store deler av landet. Norsk landbruks viktigste rolle er å produsere trygg og ren mat for egen befolkning. Vi må også evne å se norsk matproduksjon i et internasjonalt perspektiv. En milliard av verdens befolkning sulter i dag, og vi har en kommende matvarekrise på gang. Vi vet at befolkningen, både i Norge og i resten av verden, vil øke de nærmeste årene. Det gjør norsk landbruk og den samlede matproduksjonen viktig. Det betyr at matproduksjonen framover må økes.

Best tjent med Brekk

For Senterpartiet er det faktisk et mål å øke den norske matproduksjonen. Jeg har ikke drevet valgkamp på å love folk billigere mat. Nei, jeg har drevet valgkamp i Rogaland på å love folk dyrere mat hvis det er nødvendig for å opprettholde et norsk landbruk. Jeg er opptatt av at en ser på landbruket som en langsiktig næring som er helt avhengig av stabile rammebetingelser. Vi kan ikke skille næringsmiddelindustrien fra matproduksjonen. Vi må se på dette som en helhet. Den skjermingen som kommer landbruket til gode, kommer også næringsmiddelindustrien til gode.

Hvis en skal ha et levende landbruk i hele landet, må en ha gode rammebetingelser. Jeg er glad for at det nå er varslet at Regjeringen er i gang med å lage en stortingsmelding om landbruket. Jeg ser fram til den diskusjonen, ikke om hvordan vi skal konservere det norske landbruket, men om hvordan vi skal klare å ha et levende landbruk i hele landet også i framtiden. For utforingene er der, det er det ingen som helst tvil om. Jeg tror at både norske bønder og den norske næringsmiddelindustrien er best tjent med at det er en landbruks- og matminister fra Senterpartiet som leder det arbeidet, og at det er en rød-grønn regjering som skal legge fram den meldingen.

1 kommentar:

  1. Hei. Jeg har jobbet som selger en del år og min kommentar til de mange poitikere som prøver å markedsføre sinesynpunkt ved å kommenter FPPs dårlige forslag er

    -Du som SP'er har selvfølgelig rett, fokuser og markedsfør det du mener. Jeg solgte alltid varene mine ved å fokusere på det jeg og mitt var godt til. Ved å stadig kommentere FRP's meninger markedsfører du FRP faktisk. Hvis du sier at "vi vil" og "vi skal" og "følgende blir bra for deg og dine" kommer dine meninger tydeligere frem tror jeg. Samtidig forsvinner FRP litt i mylderet.

    SvarSlett