tirsdag 5. januar 2010

2,6 % sykefravær og ikke fornøyd!

Jeg har i dag besøkt T. Stangeland Maskin AS for å høre på hvordan de jobber for å begrense sykefraværet. Det var veldig spennende. Jeg har tre stikkord etter besøket på hva som skal til for å begrense sykefraværet:

- Folk må ha det kjekt på jobb.
- Ledelsen i bedriften må bry seg om de ansatte.
- Det må stilles krav til de ansatte.

T. Stangeland Maskin AS har450 ansatte. Bedriften hadde i 2009 et sykefravær på 2,6 %. Dette var de ikke fornøyd med, selv om det gjennomsnittet for bygg- og anleggsektoren var rundt 7 %.

En av de tingene som imponerte meg mest var at eier og daglig leder brukte en halv arbeidsdag hver uke på å besøke ansatte ute på anleggene. I tillegg var arbeidet mot sykefravær forankret helt i toppen av selskapet. Daglig leder engasjerte seg selv i enkeltsaker. Sånt gir selvfølelse. Om man er borte fra jobb - så betyr det noe at sjefen tar kontakt for å snakke med deg.

I tillegg stilte bedriften krav om at ved bruk av egenmelding så skulle dette meldes direkte til personalsjefen før klokken 06.30 om morgenen. Dette er et tydelig tegn på en bedrift som stiller krav til sine ansatte.

Jeg tror at om flere bedrifter jobber like aktivt med sykefravær over tid som det jeg fikk se i dag, så er det mulig å redusere sykefraværet betraktelig. Ledelsen må engasjere seg og de ansatte må trekkes med.

For øvrig hadde det hele vært enklere om alle var rogalendinger. Siden 2001 har Rogaland hatt lavest sykefravær i landet. Mellom 1 og 2 prosentpoeng lavere enn i resten av landet. Arbeidsmoral har aldri vært en ulempe.

Se saken på NRK rogaland

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar