søndag 29. november 2009

Snobberi på arbeidsplassen.

Det er konge å være sjef. Og det er sjef å være konge. Derfor har vi ikke bare en Konge i Norge - vi har mange: Hotellkonge, langrennskonge, skytterkonge, møbelkonge. Men ikke alle kan være konge - men fin tittel vil vi gjerne ha. Norge har ikke noen adel, men på arbeidsplassen er det fritt frem for fine titler. Sekretærer blir til førstekonsulenter. Vaskehjelper blir til renholdsteknikere.

Men først og fremst er det stillig å være sjef. Det er ingen som er mer sjef enn Eivind Reiten som frem til 2006 hadde tittelen generaldirektør i Norsk Hydro. Nå har Hydro snobbet ned og holder seg nå med noe så ordinært som konsernsjef.

Andre holder seg med mye ledelse og lite annet. I følge nettsiden til NHO foreningen Norsk Industri er det 73 ansatte i foreningen. Av disse har 47 enten direktør, sjef eller leder som tittel. Disse har til sammen 26 medarbeidere med mer folkelige titler som rådgiver, konsulent, advokat og sekretær.

Når visittkortene på engelsk skal lages er det mulig å dra til en runde til. I statssekretærkorpset i regjeringen er det mange "Deputy Minister", selv om det mest riktige vil være "state secretary". Men ingen våger å omtale seg som viseminister her hjemme. Det er nemlig noe vi ikke holder oss med.

Hvilken tittel ville du helst hatt? Høysterettsjustitiarius? fylkestrafikksikkerhetsutvalgseketariatsleder? fisker? bonde?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar