mandag 30. november 2009

Ny oljemelding.

Jeg har i dag vært med olje- og energiministeren med å markere starten på arbeidet med å lage en petroleumsmelding. Det har vært et stort engasjement for å få på plass en slik melding. Det var en symbolsk markering for oppstart av arbeidet på Rosenberg/Bergen Group, og samrådsmøte (?) med oljeselskaper og leverandørindustri på oljemuseet.

En slik melding skal dra opp statens forventinger og planer for næringen fremover. I tillegg vil det være en mulighet til å sette fokus på bransjens samfunnsbetydning. Det er mange som sitter over cappuccinokoppene og fordømer oljenæringen - men som i neste øyeblikk har mange meninger om bruken av pengene fra den samme næringen.

Jeg er opptatt av at man skal bruke meldingen til å si noe om hvordan man kan sørge for at oljenæringen:

- møter miljøutfordringene.
- har maksimal utnyttelse av de feltene som er åpnet.
- sikrer verdiskapning i hele landet.

Meldingen vil bli lagt frem samtidig som forvaltningsplanen for Lofoten og Vesterålen. Så du kommer nok til å få den med deg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar