fredag 13. november 2009

Partisamling på Bryne

Fredag og lørdag er fylkesstyret og fylkestingsgruppa til Senterpartiet i Rogaland samlet på Bryne. Formålet med samlingen er å diskutere aktuelle saker, og kursen videre for Rogaland Senterparti.

Jeg mener vi har to utfordringer i vårt arbeid:

- evne til å gjøre klare politiske vedtak også i vanskelige saker.
- stort fokus på å bygge organisasjonen.

Noen liker å fremstille som om stadig mer av politikken er avhengig av den dagsorden som media setter. Og en partiledelse som er tydelig tilstede her er en garanti for økt oppslutning om partiet. Jeg er uenig i dette.

Jeg tror det blir stadig viktigere å ha en sterk lokal organisasjon. Folk som slutter opp om partiets politikk og som er tilstede i lokalmiljøet vil bli stadig viktigere. Derfor vil Senterpartiets viktigste oppgave fremover være å skape politiske verksted og å skaffe nye medlemmer. Facebook, twitter og andre sosiale medier vil i lang tid fremover være persillen som gir litt smak, men er mest til pynt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar