torsdag 12. november 2009

Lobbyregister på plass

Hvem er det som forsøker å påvirke oss? Hvem henter vi kunnskapen fra?

Som folkevalgt mener jeg det er positivt å ha møter med ulike aktører. Og det er ingenting i veien for å ha møter med folk, organisasjoner og bedrifter som har egeninteresse i det budskapet de fremfører. Vår oppgave som politikere er å veie ulike hensyn mot hverandre.

Noen vil ha på plass et tvunget lobbyregister. Jeg tror ikke det er løsningen. Men for min egen del er jeg positiv å være åpen om hvem jeg snakker med og om hva. Jeg har derfor bestemt meg for å opprette mitt eget lobbyregister på bloggen min.

Regler for lobbyregister:

- Alle møter med eksterne aktører står her.
- Stikkordmessig om hvem jeg møtte og hva som var tema.
- Tar forbehold om mangler frem til 11.11.09.
- Registreringen skal skje senest en uke etter at møtet har funnet sted.
- Rene partimøter med eksterne innledere registreres ikke.
- Offentlig kjente møter, som for eksempel høringer i Stortinget, registreres ikke.
- Telefonsamtaler registreres ikke

Alle som ber om møte vil få beskjed om registreringen.

Har noen innspill til registeret så hører jeg gjerne fra dere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar