fredag 3. juli 2015

FrP stemte mot et av norgeshistoriens største vegprosjekt.

Statens vegvesen bygger nå Ryfast og Eiganestunnelen. Ryfast er verdens lengste undersjøiske tunnel. Kostnaden er rundt 6 milliarder kroner. Prosjektet er i all hovedsak bompengefinansiert. I tillegg inneholder prosjektet Eiganestunnelen som både vil ha innkjøringen til Ryfast samt lede trafikken på E39 under Stavanger Sentrum.


Hadde FrP fått viljen sin i Stortinget 12. juni 2012 hadde det ikke vært en eneste gravemaskin på dette prosjektet verken i Stavanger, Hundvåg eller i Ryfylke. Da hadde i stedet store mengder konsulenter jobbet med å lage en ny konseptvalgutredning. Det vil si første del av planleggingsfasen.  
Fremskrittspartiets forslag:
«Stortinget anbefaler ikke at rv. 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) bygges som foreslått i Prop.109 S (2011–2012). Stortinget ber om at det så fort som mulig utarbeides ny KVU med alternative transportløsninger mellom Ryfylke og fastlandet og om trafikale løsninger for Stavangers sentrale områder.»
Dette forslaget kom i en sak som hadde vært debattert i 30 år!
«Fremskrittspartiets forslag innebærer ikke bare noen måneders utsettelse. Det vil innebære mange års utsettelse» Bent Høie (H) under stortingsdebatten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar