lørdag 24. mai 2014

KrF og Venstres krav gir økte inntektsforskjeller

Det pågår nå en spennende prosess på Stortinget om jordbruksforhandlingene. 

Jeg må si at jeg reagerer på at V og KrF på det økonomiske kun stiller krav om at Listhaugs kutt på 250 millioner skal nulles ut. Vi hadde forventet at partiene ville følge opp sine løfter fra valgkampen. Det burde tilsi at man i det minste ikke godtok økte inntektsforskjeller. 


Jeg mener Stortinget minst må vedta et jordbruksoppgjør som er like bra som fjorårets. Da må KrF og V heve kravet sitt med i overkant av 500 millioner - og altså 750 millioner over Listhaugs forslag.

Skal landbruket ha kronemessig lik utvikling som andre grupper trengs 320 millioner mer enn det som ligger i statens tilbud, og altså 70 millioner mer enn det som ligger i KrF og Venstres krav. 

Da fjorårets oppgjør ble behandlet skrev KrF i innstillingen:

"Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti ønsker et aktivt landbruk i alle deler av landet. Dette er avgjørende for å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret og et levende kulturlandskap. En forutsetning for rekruttering er at jordbruket gir en inntekt å leve av. Derfor er det viktig for dette medlem at forskjellene i inntekt mellom bønder og sammenliknbare yrkesgrupper reduseres." (Venstre satt ikke i komiteen)

Listhaugs forslag vil gjøre at forskjellene i inntekt mellom bønder og andre grupper øker. Heller ikke KrF og Venstres krav vil redusere forskjellene. Det er skuffende at KrF tilsynelatende ikke har like høye ambisjoner for landbruket i år som de hadde ifjor. 

Landbruket leverte i år et moderat krav, men KrF og V velger å forhandle ut fra en forsiktig oppjustering av Listhaugs tilbud. Om dette blir fasiten til slutt er det svært skuffende. Jeg håper KrF og V ikke gir grønt lys for økte inntektsforskjeller før de har sjekket ut hva de kan oppnå sammen med Sp, Ap og Sv.

Ap og Sp sendte før helgen invitasjon til V og KrF om forhandlinger. Jeg er sikker på at vi sammen kan bli enig om et positivt løft for økt norsk matproduksjon og et landbruk i hele landet. 

Næringskomiteen vil ha høring i saken tirsdag 27. mai. Innstillingen blir sannsynligvis avgitt 12. juni og saken behandles og vedtas i stortinget 17. juni.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar