tirsdag 28. januar 2014

Svar til Solvik-Olsen: La oss jobbe sammen

Samferdselsminister Solvik-Olsen forsøker i et innlegg 25.01.14 i Stavanger Aftenblad å latterliggjøre mitt engasjement og løsninger for Jærbanen. Det retoriske grepet er å kalle pengene jeg peker på for monopolpenger. Realitetene i saken går han ikke inn på. 

Ut fra Solvik-Olsens resonnement så er alle penger som ikke ligger i det vedtatte statsbudsjettet for 2014 monopolpenger. Det vil si alle penger som etter opplegget i nasjonal transportplan skal bevilges i årene 2015-2023 er monopolpenger. Sannheten er at det er høyst reelle penger som vil bli bevilget. 

Jeg har vært helt åpen på at min forutsetning for at det kan komme minst 8milliarder kroner utover transportplanen til jernbaneinvesteringer er at Stortinget ikke kutter i nivået til jernbaneinvesteringer de neste ni årene sammenlignet med det vedtatte budsjettet for 2014. Senterpartiets bidrag til at det kan skje var den rødgrønne regjeringens 60% vekst i jernbaneinvesteringene fra 2013 til 2014.

Det er ikke uvanlig at de økonomiske rammene i nasjonal transportplan overoppfylles. Det gjorde den rødgrønne regjeringen og det har regjeringen Solberg varslet at de vil gjøre. 

Nasjonal transportplan er en plan. Det er ikke en endelig fasit. Skulle vi holdt oss strengt til tidligere planer så hadde for eksempel ikke den helt nødvendige tunnelen langs Tysdalsvatnet på RV 13 i Strand vært bygget. Den lå aldri i noen nasjonal transportplan. Etter Solvik Olsens retorikk er den da bygget for monopolpenger. Realiteten et at tunnelen er blitt svært så bra og er definitivt betalt med ekte skattepenger. 

Solvik-Olsen er tydelig på at han ikke skal være Rogalands mann i samferdselsdepartementet. Jeg er like klar på at min oppgave som stortingsrepresentant fra Rogaland er å være Rogalands mann på Stortinget. Jeg er litt overrasket over at den som hisser seg mest opp over det er vokst opp på en bensinstasjon på Bryne. Jeg skulle ønsket at vi som representerer fylket bedre kunne jobbet sammen for felles mål for Rogaland. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar