torsdag 27. desember 2012

NRK Rogaland - julebord.

Lørdag 15. desember var jeg invitert til å holde tale for NRK Rogalands julebord. Lure som de var så spurte de i god tid og da sier jeg alltid: "jadå alt i orden. Stiller eg." Og som så ofte før så kom kvelden, og det paset selvfølgelig dårlig. Men det ble en hyggelig tur til "Gamlaverket" for å servere en 5 minutters tale. (I motsetning til de vanlige 2,5 minuttene man pleier å få på radio eller TV)

For å praktisere meroffentlighet så legger jeg talen ut på bloggen. Den ble litt endret underveis og denne utgaven er sånn 80-90% det som ble fremført:

"Takk for invitasjonen til å si noe ord til julebordet. Dere har altså valgt å invitere en statssekretær til å tale i disse tider når de fleste saker om statssekretærer har negativt fortegn. Og som de skarpe pressefolkene dere er så vet jeg at dere har ett spørsmål: Hvilke svin er det Pollestad egentlig har på skogen?

Det skal dere nå få høre. Vi er i september 2011. Vi er på Finnøy. Det handler om brudd på straffelovens §147 om innbrudd. La meg understreke at det er Magne Frafjord fra NRK Rogaland som er den antatte hovedmannen bak forbrytelsen - og at mitt bidrag begrenset seg til medvirkning. Og la meg si det sånn: Det var nokså spesielt å lese følgende i Stavanger Aftenblad dagen etter et hyggelig besøk på Halsnøy skule. "Lørdag fomiddag våknet Finnøy til en helsides reportasje i lokalavisen øyposten, med sterke påstander og beskyldninger fra ordfører Kjell Nes (KrF) om at NRK-teamet og hele delegasjonen med to varaordførere og en stortingsrepresentant, hadde brutt seg ulovlig inn på skolen som de var nektet adgang til" Til mitt forsvar vil jeg bare si at jeg oppfattet situasjonen på en litt annerledes måte, men dette må dere som sagt ta med den antatte hovedmannen Magne Frafjord.

For oss i Senterpartiet er det særlig en bok som er viktig i vår politikeropplæring. Og det er boka "Få meg på for faen". For det første er det jo viktig at man tidlig har dagdrømmer om å havne på NRKs lokalsending. For det andre er det noe ekte og Senterpartistisk med det å dra til Oslo for å protestere mot nedleggingen av Skoddeheimen nepeforedling AS. Boka er jo innom andre tema også, men det lar jeg ligge nå. For jeg er jo blitt bedt om å snakke mest om NRK Rogaland.

La meg være tydelig. Dere er ekstremt gode på kortreiste nyheter. For eksempel innenfor landbruksfeltet. Det er en relativt liten del av fylkets bønder som bor på Ullandhaug. Skulle man lagt til grunn NRKs dekning av landbruket i Rogaland så skulle man tro at de fleste av fylkets bønder bodde på Ullandhaug. Men jeg forstår jo valget. Ullandhaug er nærme og så har dere Kalle Nilsen som er i godt humør og glad i SP. På nabogården har dere en sint bonde som ikke er glad i SP. Og hva mer trenger man vel for å fylle landbrukskvoten.

Ingen kan beskylde dere for å ikke satse alt på ett kort. Er det en sak som gjelder så er alt annet underordnet. Jeg husker her i vår at jeg gikk og tenkte på en sak. Jeg ringte fylkesleder i Senterpartiet for å høre om han mente det kunne være en sak jeg burde selge inn til NRK. Beskjeden fra Bjarne var klar: "NRK Rogaland? I dag? Gløymd det. I dag er de opptatt av hus med flate tak."

Men dere skal ha for å greie å holde fokus på viktige saker over tid. Tidligere denne uken gikk både Høyre og Stavanger Aftenblad på en lei smell i bybanesaken. Dette ble dekket bredt av NRK Rogaland: nye forhold ble avdekket. kritikken haglet.... Så begynte det å snø på Jæren.

Men tross alt er det nok for den menige lytter bedre å høre om surt vær enn å høre på sure høyrefolk. Og siden har det vært snø og rennedrev i alle kanaler. Men jeg er blitt bedt om å overbringe en klage til dere fra to eldre damer fra søre-Hå. De hadde pyntet seg, satt seg i bilen og tok skikkelig fart da de såg en mulighet for å kjøre seg fast i en snøfonn. Men når de to eldre damene hadde fått rettet på håret og komt seg ut av bilen så oppdaget de det skrekkelige: Johan Mihle Laugaland fra NRK Rogaland stod IKKE klar med mikrofonen for å spør hva de to eldre damene følte nå. Så det var dette eg lovet å klage på.

Videre vil jeg jo gi ros til dere for det ukentlige konseptet svaretimen. Her blir stortingspolitikere invitert til å snakke om stort og smått som har med livet på og rundt tinget å gjøre. Og det fungerer jo slik at stortingsrepresentantene snakker om stort og smått om livet på og rundt tinget, og Hallgeir Langeland snakker om lyntog.

Det er ikke alltid lett å være politikere. Når viktige ord blir for vanskelige. Når lytterne ikke kan forholde seg til selvfølgeligheter som KVU, KS1, Nasjonal transportplan, den inneværende NTP, fagetatenes NTP, Netto nytte og ÅDT. Da er det ikke lett å være verken poltiker eller journalist.

Og alltid dette maset om å svare kort. Selv om jeg opplever at fokuset på å svare kort har blitt mindre etter at dere hadde den OL-klare stuperen fra Sola i studio på TV-sendingen. "Føler du presset?" Svar: "Nei." Og slik gikk det videre nedover på spørsmålsarket med korte og konsise "Ja" og "Nei" Herlig type - som ikke lar seg presse utpå med selvfølgeligheter. Men en nokså stresset programlederen bidro til slutt med at vi fikk bekreftet at timeteren er ti meter høy. For meg var dette årets TV-øyeblikk!

Til slutt vil jeg ønske dere en god jul og da med en liten historie fra NRK Finnmark i 2009. NRK Finnmark skal alltid snakke med en politiker. Også når spørsmålene dreier seg om antallet overflygninger over Barentshavet. Jeg stilte opp til en spørsmål-svar runde. Jeg holdt meg klokelig til talepunktene fra embetsverket. Og det gikk bra helt til vi var gjennom alle de forhåndsmeldte spørsmålene og følgende kom fra programlederen: "Helt på tampen; Hvilket område er det samferdselsdepartementet regner som Barentshavet?" Jeg fikk full panikk i ett sekund før jussen og politikken reddet meg: "Vi legger til grunn en alminnelig forståelse av begrepet Barentshavet""


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar