søndag 28. oktober 2012

Kandidaten

Nå er valgkampen i gang. På lørdag var det nominasjonsmøte i Rogaland Senterparti.

Hvordan blir en stortingsvalgliste til? Den fastsettes ved at representanter fra lokallagene møtes for å bestemme hvem som skal stå på stortingsvalglisten. Siden før sommeren har en komite jobbet med å lage et forslag til liste. Først blir de som stod på listen ved sist valg spurt om de er villige til å stille på ny. Så får lokallagene i to runder mulighet til å komme med innspill til komiteen. Komiteen har også møter/intervju med de som er aktuelle for å stå på toppen av listen. På bakgrunn av alt dette så lager komiteen sitt forslag. Det er til slutt nominasjonsmøtet som bestemmer den endelige rekkefølgen på kandidatene.

På vårt møte ble det noen endringer på de nederste plassene (15. til 20. plass). Det var noen lokallag som ikke var representert som foreslo nye kandidater under møtet.

Selv om Rogaland Sp kun har 1. plass på Stortinget så har de fire øverste plassene møtt. Jeg har møtt i de tre årene Magnhild var statsråd. Arne Bergsvåg har møtt i de to fødselspermisjonene jeg har hatt disse tre årene. Magnhild Eia møtte den perioden Magnhild var statsråd, jeg var i permisjon og Arne Bergsvåg var på Cuba.

For min del gikk møtet bra og jeg ble valgt til 1. kandidat. Etterpå var jeg og Bjarne Undheim hos Stavanger Aftenblad for å la oss intervjue. Pressen kommer ikke på nominasjonsmøter uten at det er ventet strid og konflikt. Det var det ikke hos oss denne gangen. Kamp om 15. plassen er ikke nok.

Klar for velgerfangst

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar