torsdag 7. juni 2012

En flaskehals er borte

I morgen er det veiåpning på E39 Helleland i Eigersund kommune. Jeg har innvilget meg en dag fri fra bleieskift og bleieskift...

Jeg skal være med samferdselsministeren på åpningen. Det er ikke det største veiprosjektet, men det fjernet den nest største flaskehalsen på E39 gjennom Rogaland. (Boknafjorden er den største) Det er et prosjekt jeg har en viss stolthet over. Om alt annet i politikken skulle slå feil, så har jeg i alle fall denne ene tingen å fortelle til familien når vi kjører sørover på E39. (Sannheten er vel at jeg har mer enn nok å fortelle om allerede og at de begynner å bli leie.)

Mitt første møte med dette prosjektet var da jeg var på besøk på årsmøtet i Eigersund Senterparti i november 2008. Her var det mange som tok opp behovet for utbedringer av E39 i Skjebadalen og at det burde bli prioritert dersom regjeringen ville legge frem en tiltakspakke mot finanskrisen.

Tiltakspakken kom i januar 2009 og Skjebadalen var et av prosjektene regjeringen hadde bevilget penger til.

Det ville være fornuftig å bygge ny jernbanebro i sammenheng med utbedringene i Skjebadalen. Da Nasjonal transportplan ble lagt frem stod det følgende:

" Mellom Kristiansand og Stavanger vil det være behov for å utbedre flaskehalser for å sikre en mest mulig enhetlig standard på veien. Dette arbeidet vil bli prioritert. Eksempel på flaskehalsutbedringer på strekningen er prosjektet E39 Skibadalen i Egersund kommune. Prosjektet ble startet opp i regjeringens tiltakspakke, jf. St.prp. nr. 37 (2008-2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid. For å ivareta regjeringens mål om enhetlig standard og sammenhengende utbygging, legger Samferdselsdepartementet opp til at arbeidet sluttføres i perioden. Videreføringen inkluderer også utbedring av en bru over jernbanen." (min utheving)

Og i morgen blir både veien og broen åpnet. Og 40-skiltet over broen blir historie.

Prosjektet har også to andre poeng:

1. Det var mye oppstyr da midtdelerne på E39 lengre sør ble fjernet og satt på lager. (pga. at tofeltsveien ble bygget ut til firefeltsvei) I august 2009 ble det bestemt at disse skulle gjenbrukes og settes opp i Skjebadalen. Lurt.

2. Det ble sagt at midlene som ble brukt her gjorde at det ikke var penger til å sette opp veibelysning langs E39 fra Ålgård til Vest-Agder grense. Men nå er også snart det arbeidet fullført.

Når jeg er ferdig å fortelle denne historien til familien er vi vanligvis akkurat passert Flekkefjord. 

Så er det ikke tvil om at det er behov for en massiv utbygging av E39 på hele strekningen mellom Stavanger og Kristiansand, men det får jeg komme tilbake til i et senere innlegg.
Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar