søndag 8. januar 2012

Jo flere vi slår sammen

NHO har startet en ikke helt vellykket sjarmoffensiv for å få slått sammen kommuner. Jeg hørte John G. Bernander på radio da han sa at næringslcivet er entydig i kravet på at tallet på kommuner må reduseres.

Jeg tror NHO går seg vill i sin egne idelogiske seminarer. Jeg trodde NHO var opptatt av konkurranse. Hva er best for en bedrift i Rogaland av følgende alternativ: a) et stort Og tjukt Stavanger som har spist Sola, Randaberg, Sandnes, Gjesdal og Klepp kommuner b) Selvstendige veldrevne kommuner som kan konkurrere om å tilby best mulig tilbud til næringslivet.

Avisen VG er en annen del av den såkalte Oslomakta som ivrer for kommunesammenslåinger. De har i dag en oversikt over reisetiden mellom ulike rådhus. For min del er det andre hensyn enn kjøretid mellom rådhusene som er avgjørende for at jeg er mot kommunesammenslåinger. For eksempel tror jeg rett og slett ikke at Jæren blir et bedre sted å bo for folk om dagens tre kommuner erstattes av en storkommune med rundt 50 000 innbyggere.

Nå har det vært noen kommunesammenslåinger i Norge de senere årene. Det er Senterpartiordførere som tar ansvar for det. Det skjer da etter lokale prosesser og etter ønske fra innbyggerne i de berørte kommunene. Sånn skal det fortsatt være.

Men i denne saken skal vi ikke stole på Høyre. De sier at kommunesammenslåinger skal være frivillig, men de sier også at fylkeskommunen skal avvikles. Det vil være svært vanskelig med dagens kommunestruktur.

1 kommentar:

 1. Geir,

  du misbruker "konkurranseideen" når du kommer med prinsippet om at "jo flere kommuner dess mer konkurranse". Dersom du strekker dette lengre, så vil det bety at vi burde splitte opp kommunene enda mer for enda mer konkurranse?

  Kommuner er ikke her for å konkurrere, de er her for å levere støttetjenester til samfunnet og befolkningen. Dette er noe kommune-partiet SP burde ha en klar forståelse av.

  Vi har idag 429 kommuner, fremdeles basert på den gamle formannskapsloven fra 1837 basert på hvor prestene bodde. Dette er utdatert til de grader.

  Idag, når det skal bygges noe, for eksempel et industriområde, så bygges det ofte med tanke på hva som tjener den enkelte kommune, ikke samfunnet som helhet. Samme når det skal bygges veg - en liten vegstrekning skal gjernes godkjennes og reguleres av tre plan-etater. Dette er fordyrende, tar lang tid og er et sløs med samfunnets ressurser.

  Det er på høy tid med en ny, forenklet og moderne kommunestruktur som er tilpasset samfunnets behov. Dette vil gi et rikere, bedre og mer effektivt tilbud til befolkningen som helhet.

  Morten Lillesand
  Miljøpartiet De Grønne - Rogaland

  SvarSlett