tirsdag 5. april 2011

Preikestolen bør ikke bli nasjonalpark

I dag skal Stortinget behandle et forslag fra Venstre om å opprette Preikestolen nasjonalpark. Her er innlegget jeg skal holde i den saken.

Jeg vil beskrive preikestolområdet med ordene til Kristin Kroh Devold, leder i den norske turistforeningen, sine ord slik disse er gjengitt i representantforslaget:

”Preikestolen og Lysefjorden er uten sidestykke i norsk natur”

Det er ingen tvil om at man må forvalte denne naturen på en god måte. Dette er ikke ensbetydende med at området bør bli nasjonalpark.

Preikestolområdet er et viktig område både for energiproduksjon, reiseliv og naturopplevelser både for Rogalands egne innbyggere og for besøkende. Det er mitt inntrykk at forvaltningen i dag skjer på en forsvarlig måte – og at kommunene er opptatt av å bevare området.

For senterpartiet er det viktig at vern må ha lokal forankring. Og eventuell oppretting av nasjonalparker må ha lokal forankring. Jeg opplever ikke noe stort engasjement fra lokalmiljøet om å sette i gang en slik prosess som Venstre ønsker. Det er i alle fall ikke grunnlag for å si at Venstres forslag har lokal forankring.

Jeg er derfor tilfreds både med flertallets innstilling og svarbrevet fra statsråden. Det bør ikke settes i gang en prosess med å opprette Preikestolen nasjonalpark.

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar