torsdag 14. april 2011

Hva nå lille pels?

"Arbeiderpartiet går inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen."

Dette er hentet fra vedtaket gjort på Arbeiderpartiets landsmøte. Senterpartiet har i likhet med KrF, Høyre og FrP et annet syn på pelsdyroppdrett enn Arbeiderpartiet. Jeg tror likevel ikke at vi kommer til å forby pelsdyroppdrett med det første. Det er bra for da slipper vi å flytte produksjonen til land med dårligere dyrevelferd og vi slipper å avvikle en lønnsom distriktsnæring.

Norges Pelsdyralslag har fått infact til å gjennomføre en spørreundersøkelse som jeg har kikket litt nærmere på:

Undersøkelsen viser at kun høyrevelgerne (24,6%) har flere pelsplagg hjemme enn venstrevelgerne (24,1%). Senterpartivelgerne er de som har minst pels hjemme (11,6%), men senterpartistene er også de som er mest usikre på om de har pelsplagg hjemme (14%). Det kan nok henge sammen med at vi har god plass og at vi er glade i å ta vare på ting.

Undersøkelsen viser også at kun velgerne til SV (56,8%) er mer mot pelsdyroppdrett enn venstrevelgerne (40,7%) Senterpartiets velgere er mest positive til pelsdyroppdrett. (72,7%).

På spørsmål om pelsdyr får like godt stell som andre husdyr i norsk landbruk har 70% av folk i Oslo en mening om den saken. Det er gledelig at så mange Oslo har kjennskap til hvordan stellet av pelsdyr er og er i stand til å vurdere det opp mot stell av andre husdyr.

Hva blir så konklusjonen?

La meg først understreke at jeg generelt er skeptisk til denne typen kjøpte meningsmålinger. Det gjelder selv om spørsmålene er rimelig balanserte som i denne undersøkelsen og ikke av typen "Er det rett at uskyldige søte små mink må leve i trange bur for at rike velstående fruer skal kunne pynte seg med pels?"  

Videre tror jeg det er mye synsing og føleri i debatten om pelsdyr. Motstanderne av næringen bruker sterke virkemidler i sin illegale kamp mot pelsdyr (og moderne landbruk) og det er klart det påvirker folk.

Nå håper jeg at næringen fortsetter arbeidet med dyrevelferd fremover og at dette kan gi grunnlag for en annen konklusjon neste gang Arbeiderpartiet har landsmøte.        
Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar