torsdag 7. april 2011

Forbrukerrådet nå også med politikk.

I en sak på VG Nett krever Forbrukerrådet fortgang i jernbaneutbyggingen i Norge.

Både jeg og Senterpartiet er opptatt av mer og raskere utbygging av både jernbane og vei i Norge. Det er blant annet derfor vi i nasjonal transportplan bestemte at det skal brukes 100 milliarder kroner mer til samferdsel de neste ti årene- Det er derfor vi skal satse ytterligere i neste nasjonal transportplan.

Men jeg synes det er veldig spesielt at Forbrukerrådet driver politikk. Med mindre det er sånn at Forbrukerrådet driver fremskrittspartipolitikk så må de erkjenne at en høyere prioritering av samferdsel vil koste. Og det vil bety mindre penger til andre viktige formål som skole, helse eller drift av statlig informasjonsvirksomhet. En slik prioritering mellom ulike goder er ikke Forbrukerrådets jobb. Det er politikernes jobb.

Forbrukerrådet er ikke talsperson for 5 millioner forbrukerne. Vi er alle forbrukere og vi har ulike meninger om ulike saker. For eksempel så tror jeg ikke at Forbrukerrådet ville funnet på å kritisere at norske varer og tjenester er for dyre på grunn av et for høyt lønnsnivå i Norge. Forbrukerrådet bør heller ikke gå ut å kreve lavere tollsatser for å gi norske forbrukere billigere melk.

Jeg vil ikke at noen skal gripe inn å forby Forbrukerrådet å komme med politiske ytringer som denne, men jeg tror rådet selv er tjent med å la være.

Men grensene er hårfine. Tenk deg for eksempel at det var kaos i flytrafikken i Norge. Årsaken til dette var dårlig ledelse i Avinor. Ville det da vært naturlig at Forbrukerrådet gikk ut å krevde opprydding i ledelsen i Avinor av hensyn til flypassasjerene? Jeg bare lufter spørsmålet.  
Blogglisten

3 kommentarer:

 1. Audun Skeidsvoll7. april 2011 kl. 15:06

  Hei!
  Vil bare minne om at Forbrukerrådet har et klart mandat til å påvirke også politiske organer til forbrukernes beste - både i Norge og i EU.

  Se blant annet vedtektene, fastsatt ved ved kgl.res;

  ”§ 2 Oppgaver Forbrukerrådets hovedoppgaver er å ivareta forbrukernes interesser ved blant annet å drive påvirkning overfor myndigheter, organisasjoner og næringsdrivende.”

  At du nødvendigvis ikke er enig i det vi har å si er en helt annen sak. Og ja, Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle norske forbrukere.

  Audun Skeidsvoll, Forbrukerpolitisk direktør i Forbrukerrådet.

  SvarSlett
 2. Jeg er ikke uenig i behovet for å bedre jernbanetilbudet. Men da mener jeg også dere bør gå ut å kreve ferjefri E39. Mange forbrukere står lenge i kø - og det er jo kjipt.

  Men jeg oppfatter dere selv mener at mandatet er uten grenser så lenge det tjener "forbrukerne".

  Geir

  SvarSlett
 3. En litt mer utfyllende kommentar til Forbrukerrådets svar:

  Det vises til vedtektene § 2. Det er greitt nok det, men jeg mener at rådet skal representere forbrukerne og drive påvirkning i sakene der forbrukerne opptrer som forbrukere dvs. forbrukersaker.

  Jeg oppfatter at Forbrukerrådet slik at de selv mener de skal representere forbrukerne i alle saker som gjelder forbrukerne (eller innbyggerne)

  La meg ta tre eksempel som viser hvor jeg mener grensen går:

  Mellom Hole og Bjørge går det buss fire ganger til dagen.

  - For å spare penger bestemmer fylkeskommunen for å gå ned til 2 avganger til dagen. Dette rammer forbrukerne som bruker ruten. Dette er utenfor det Forbrukerrådet bør bry seg med.

  -Ruten er populær og fylkeskommunen skrur opp prisene med 60% for å tjene mer penger på den for å ha råd til å opprettholde en videregående skole. Dette kan forbrukerrådet mene noe om.

  -Veien mellom Hole og Bjørge er svært slitt og trenger asfalt og annet vedlikehold. Fylkeskommunen prioriterer å asfaltere andre veier. Dette er synd for forbrukerne på bussen. Dette skal Forbrukerrådet holde fingrene sine unna. (Men det er en slik sak de har kommentert)

  SvarSlett