søndag 6. februar 2011

PM fra Senterpartiet om datalagring

PM: Datalagringsdirektivet:
- Senterpartiet starter arbeidet med nasjonalt regelverk

Mandag 7. februar er første høringsdag i Stortinget om datalagringsdirektivet. Senterpartiet vil bruke høringene til å få mer kunnskap om hvordan et nasjonalt regelverk for håndtering av trafikkdata kan utformes. Senterpartiet er klare på at noen endringer må på plass uavhengig av om direktivet blir implementert.

- Vi mener det må være en domstol som gir politiet tilgang til dataene. Ikke Post- og teletilsynet slik det er i dag. Vi mener videre at trafikkdata kun skal benyttes i de mest alvorlige forbrytelsene. Vi oppfatter at det er bred politisk støtte til en slik innskjerping i forhold til det som er dagens regelverk, sier stortingsrepresentant for Senterpartiet Geir Pollestad.

Et annet spørsmål som har vært oppe har vært hvor lenge selskapene kan oppbevare de såkalte ip-adressene. Disse er viktige for å oppklare kriminalitet på nett, for eksempel for å avsløre publisering og spredning av barneporno. Datatilsynet har pålagt selskapene å slette slik informasjon etter tre uker.

- Vi har registrert politiets innspill om at de ser det som problematisk at selskapene pålegges å slette denne informasjonen etter tre uker, og Senterpartiet vil derfor gå inn for at denne sletteplikten først inntrer etter 3 måneder. På denne måten imøtekommer vi en viktig innvending fra politiet i saken, uten at vi innfører en lagringsplikt og uten å svekke personvernet, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad.

Senterpartiet sier et klart nei til EUs datalagringsdirektiv. Sp går mot direktivet fordi det innebærer en massiv overvåking av kommunikasjonen og bevegelser til alle norske borgere. Nytten av direktivet er også sterkt omstridt.

Geir Pollestad kan kontaktes på 40228595 eller på Twitter: geirpo

http://www.flickr.com/photos/senterpartiet/sets/72157624258944841/


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar